Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tine Hermans als ambassadeur van landbouw en natuur

Boerendochter Tine Hermans uit Merksplas is de winnares van de wedstrijd ‘Wat schuilt er in mijn boerenland?’.  Tijdens de wedstrijd moesten landbouwers zoveel mogelijk planten- en diersoorten op naam brengen met de app ObsIdentify. Dit kadert binnen het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’, een samenwerking tussen Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). 

Aan de hand van foto’s en de app ObsIdentify kunnen landbouwers snel te weten komen welke plant, insect of vogel aanwezig is op hun boerenland. Zo wordt hun kennis en interesse rond biodiversiteit verder uitgebouwd en kunnen ze met veel trots aan hun familie en vrienden vertellen welke soortenrijkdom op en rond hun boerderij terug te vinden is.

Tine werd met 296 soorten de winnares van deze wedstrijd. Ze is erg begaan met de relatie landbouw en natuur, en zoekt naar oplossingen. Als prijs kreeg ze een verrekijker. Omwille van de huidige druk op de landbouwsector wil ze als lokale ambassadeur van het project de brug slaan tussen beide kampen. We wensen Tine alvast veel uren kijkplezier!

Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer werkt aan het begrijpen en terugdringen van de toenemende polarisatie tussen landbouw en natuur. Binnen het project willen we inzichten krijgen over wat de drijfveren zijn voor botsingen en onbegrip tussen landbouwers en natuurbeschermers. We zoeken antwoorden om polarisatie aan te pakken. 

Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen. We reiken landbouwers en natuurbeschermers mogelijkheden aan om op constructieve wijze met elkaar in contact te komen. Wederzijds begrip tonen door ontmoetingen is de kerngedachte van dit project.

http://boerzoektnatuur.be/is een samenwerking tussen Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Dit project wordt financieel gesteund door de Vlaamse Overheid.

Deel dit artikel