Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tinne Wuyts trekt Westelse cd&v-lijst gemeenteraadsverkiezingen, burgemeester Guy Van Hirtum lijstduwer

CD&V Westerlo

Het bestuur van cd&v Westerlo bevestigt wat er al een tijdje gefluisterd wordt: voor het eerst sinds 1994 staat burgemeester Guy Van Hirtum niet bovenaan de cd&v-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Die eer is op 13 oktober weggelegd voor Tinne Wuyts, die daarmee de eerste vrouwelijke Westelse cd&v-lijsttrekker wordt.

 

Kansen bieden op verjonging en vernieuwing

Guy Van Hirtum is sinds mensenheugenis burgemeester van Westerlo. In 1988 nam hij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij verkozen als gemeenteraadslid. Na de verkiezingen van 1994 werd Van Hirtum schepen en anderhalf jaar later - in juni 1996 - volgde hij Jos Dupré op als burgemeester. Die functie vervult hij tot op de dag van vandaag tot grote tevredenheid van de Westelse bevolking. Van Hirtum was in tussentijd maar liefst vier keer lijsttrekker en werd door de kiezer telkens beloond voor zijn harde werk en tomeloze inzet.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde Guy Van Hirtum 4.256 voorkeurstemmen en daarmee was hij de onbetwiste ‘stemmenkampioen’ van de Kempen.

Hoewel Van Hirtum geenszins uitgekeken is op de gemeentepolitiek en het burgemeesterschap, prijkt hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer bovenaan de lijst van cd&v Westerlo: “Ik ben al 28 jaar burgemeester van de Parel van de Kempen en nader stilaan de pensioengerechtigde leeftijd. Goede redenen om mij bescheiden en dankbaar op te stellen.

Ik wens verjonging en vernieuwing niet in de weg te staan. Graag geef ik de kans aan jongere en nieuwe kandidaten om zich te manifesteren. Door aan de verkiezingen deel te nemen als lijstduwer maak ik hen duidelijk dat zij kunnen rekenen op mijn onvoorwaardelijke steun.

Maar ook als lijstduwer ga ik samen met mijn partij uiteraard voor een zo goed mogelijk resultaat. In oktober beslist de kiezer over mijn ‘houdbaarheidsdatum’ en mijn politieke toekomst. Vanop de lijstduwersplaats is dit weliswaar niet zo evident maar wel heel eerlijk.”

 

Tinne Wuyts kopvrouw van een sterke lijst

Het Westelse cd&v-bestuur nam de voorbije maanden rustig de tijd om een nieuwe lijsttrekker aan te duiden. In alle discretie werden verschillende gesprekken gevoerd, en het is geen verrassing dat de keuze uiteindelijk op Tinne Wuyts viel.

Wuyts is 43 jaar en politiek actief sinds 2006, toen ze verkozen werd als gemeenteraadslid. Nadien was ze enkele jaren voorzitter van de Westelse cd&v-jongeren en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze schepen van o.a. jeugd, bevolking en personeel. In 2018 behaalde ze met 1.632 voorkeurstemmen het hoogste aantal na burgemeester Van Hirtum en kreeg ze er als schepen o.a. de belangrijke bevoegdheid ruimtelijke ordening bij.

Wuyts is verheugd dat ze als eerste vrouw ooit cd&v-lijsttrekker wordt: “Het doet deugd om van het voltallige cd&v-bestuur het vertrouwen te krijgen om onze lijst aan te voeren. We willen ons goede resultaat van 2018 graag nog verbeteren. Ik juich uiteraard ook toe dat Guy Van Hirtum als lijstduwer aan boord blijft. Zijn ervaring is voor ons van onschatbare waarde!”

Interim-voorzitters Harry Plettinx en Winny Van Calster zijn zeer tevreden: “Met Tinne Wuyts bovenaan en Guy Van Hirtum onderaan onze lijst beschikken we over een unieke combinatie van ervaring, dossierkennis, werkkracht, spontaniteit en bereikbaarheid. Tinne heeft al op jonge leeftijd politieke verantwoordelijkheid opgenomen en kent ondertussen het klappen van de zweep. Guy is als lijstduwer zowel een ideale gids als een sterke steunpilaar.

Ook onze andere schepenen - Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin en Paul Helsen - en gemeenteraadsvoorzitter Maurice Van Hemelen stellen zich opnieuw kandidaat, net als de meeste van onze leden in de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Daarnaast worden in elk dorp constructieve gesprekken gevoerd met beloftevolle nieuwe kandidaten. We zullen opnieuw met een zéér sterke lijst naar de kiezer trekken.”

 

Wie wordt burgemeester?

Het feit dat Wuyts en niet Van Hirtum de cd&v-lijst trekt, betekent voor alle duidelijkheid niet noodzakelijk dat Westerlo eind dit jaar een nieuwe burgemeester krijgt.

“Een decreet van 2021 bepaalt immers dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste partij in de meerderheid automatisch als burgemeester verkozen wordt. In die zin zijn onze 29 kandidaten eigenlijk allemaal kandidaat-burgemeester”, verklaart communicatieverantwoordelijke Jef Janssens.

“Het klinkt misschien als een cliché, maar uiteindelijk heeft de Westelse kiezer het laatste woord. Wat het burgemeesterschap betreft zelfs meer dan ooit. We hebben de gezonde ambitie om Westerlo ook tijdens de volgende legislatuur als grootste partij mee te besturen en dus ook om de burgemeester te leveren.

We garanderen hier en nu dat cd&v Westerlo het resultaat van de verkiezingen zal respecteren en dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen burgemeester wordt.

Tot slot engageren al onze kandidaten zich ertoe dat ze ook effectief hun mandaat zullen opnemen.
Op cd&v Westerlo kan onze gemeente altijd rekenen!”

Foto: Burgemeester Guy Van Hirtum en schepen Tinne Wuyts samen met de kinderburgemeester en enkele leden van de kindergemeenteraad bij de opening van de vernieuwde speeltuin aan het Boswachtershuis.

CD&V Westerlo

Deel dit artikel