Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tist, het honneke van Wiekeveust

Honneke

Vanaf haar oorsprong houdt de mensheid verhalen en legenden in leven. Mondelinge overlevering zorgde voor kennis en cultuur. Zo herbergen de woorden ‘Hinnen en Hanen’ voor de mensen van Wiekevorst een oud en gekend verhaal. Verhalen en legenden blijven dichter bij ons dan we soms denken.

Zo ook het verhaal van ‘Tist’, het honneke van Wiekeveust dat vandaag werd ingehuldigd.

De gekende spreuk ‘Hedde deust, goa noa Wiekeveust, der is doa een honneke en da pist in a monneke’ was de aanleiding om een gepast beeld te ontwikkelen voor de hernieuwde dorpskern van Wiekevorst.  Een beeld dat de eigenheid en de gastvrijheid van Wiekevorst treffend illustreert.

Verhalen en woorden die zichtbaar worden in dit beeld en dat naast ‘Tist’ ook aandacht schenkt aan de turfstekers en het verleden van Wiekevorst. De naam ‘Tist’ is heel bewust gekozen. In het verleden kregen zonen vaak ‘Jan-Baptist’ als doopnaam, als verwijzing naar de Wiekevorstse patroonheilige Sint-Jan Baptist. 'Tist' werd dan meestal hun 'roepnaam', zoals ook die van het honneke van Wiekeveust.

De Academie Beeld en in het bijzonder het atelier 'Beeldhouwen en ruimtelijke kunst' hebben hun schouders onder dit publieke project gezet.

Voor het project ‘monument dorpskern Wiekevorst’ deed de academie een beroep op creatieve ideeën van de studenten. Zoals bij alle voorgaande projecten vertrok de academie vanuit een breed gedragen visie en een open communicatie met opdrachtgever en publiek.

De inwoners van Wiekevorst kozen het winnende ontwerp. Het monument krijgt zo een plaats vanuit Wiekevorst en voor Wiekevorst.

Het winnende ontwerp is van Berlinda Vervloet. Ze voelde zich aangesproken door het ludieke karakter en de humor. Bovendien was het versje haar niet onbekend, omdat haar moeder - uit Wiekevorst afkomstig – het vaak opzegde. In haar kinderlijke fantasie dacht Berlinda dat je bij het hondje kon bestellen wat je graag wou drinken. Door dat te vereeuwigen, blijft die jeugdherinnering bestaan.

Berlinda maakte eerst twee andere hondjes met haar eigen hond als model. Maar toen ze in gezinsverband wat zaten te brainstormen over het ontwerp, kwam ze op het idee van het verkozen beeldje. Daarin staat het hondje of de puppy voor jeugdigheid en ondeugendheid. Zo beeldt het met een knipoogje het surrealistische versje op een speelse manier uit. Het hoofd dat uit de grond komt, staat voor mensen die geboren en getogen zijn in Wiekevorst met een grote liefde voor onze bevriende viervoeters.

Tist, het honneke van Wiekeveust, kan je voortaan vinden bij de Sint-Jan Baptistkerk, Dorp, Wiekevorst.

De onthulling van dit kunstwerk is het sluitstuk van de herinrichting van Wiekevorst-centrum: voortaan drempelloos met een optimale toegankelijkheid voor de bewoners en bezoekers van bijvoorbeeld het rusthuis en de serviceflats. Wiekevorst is gekend als een dorp met een grote verwevenheid tussen de zeer actieve lokale gemeenschap en de zorgvoorzieningen.  Foto rr.

Dorp, Wiekevorst, België

Honneke

Deel dit artikel