Na meer dan een dag onderhandelen hebben de sociale partners en de regering een akkoord afgesloten over het statuut van arbeiders en bedienden. Dat meldt het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a).   Het compromisvoorstel bevat een oplossing voor de verschillende behandeling van arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carensdag (de eerste dag ziekte, die bij veel arbeiders niet wordt uitbetaald). De partijen engageren zich om de andere verschilpunten weg te werken tegen 1 januari 2014, dag waarop het eenheidsstatuut van kracht moet worden.  De minister gaat het compromisvoorstel aan de regering voorleggen.

Concrete maatregelen

  • Arbeiders en bedienden krijgen dus gelijke opzegtermijnen en ontslagvergoedingen: vanaf 1 januari volgend jaar. De opzeg wordt langzaam opgebouwd. Het begint met 2 weken na 3 gewerkte maanden en dat gaat geleidelijk omhoog naar 3 maanden na 3 gewerkte jaren. Dat wordt zo opgebouwd tot grosso modo 14 maanden na 20 gewerkte jaren. Het is een duidelijke verbetering voor de arbeiders, maar een duidelijke inlevering voor de hogere bedienden.
  • Bedienden behouden hun opzegtermijnen en ontslagvergoedingen voor de jaren die ze al hebben gewerkt. Voor de arbeiders die onder de huidige regeling minder goed af zijn, komt er een bijpassing in stappen en op een termijn van 4 jaar. Ze krijgen dus een extra opzeg en vergoedingen voor de jaren die ze al hebben gewerkt, tot de nieuwe regeling volgend jaar ingaat.
  • De carenzdag wordt afgeschaft. Vanaf volgend jaar krijgt iedereen de eerste ziektedag betaald. In ruil komen er wel strengere controles op misbruiken. (belga)