Luminus heeft van de bestendige deputatie van de provincie toch een vergunning gekregen voor de bouw van 3 windturbines op de industriezone Hulshout-Heultje.

De vergunning voor een 4e windmolen, naast het transportbedrijf Hendrickx, werd geweigerd, omdat die teveel hinder zou veroorzaken voor 2 nabijgelegen campings.

Het lokaal bestuur Westerlo had eerder een negatief advies gegeven over de turbines. Een actiegroep uit Heultje met o.a. raadslid Frans De Cock, gaat zeker bij Vlaanderen in beroep tegen de beslissing van de deputatie.

Woordvoerder van Luminus : 'De locatie is in lijn met afwegingskader voor de oprichting van windturbines - Ruimtelijk: bedrijventerreinen als voorkeurszones
- Milieu: in lijn met de regelgeving rond geluid, slagschaduw en veiligheid
Optimale benutting van energetisch potentieel binnen de industriezone
- Niet hinderend voor de luchtvaart
- In lijn met regelgeving rond natuur en biodiversiteit
- Voldoende windaanbod

- Het windproject binnen de industriezone van Hulshout-Heultje voldoet aan al deze criteria.'