Ruïne wordt veiliggesteld dankzij Vlaamse erfgoedpremie

De Vlaamse minister voor Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van 822.576 euro toe voor de restauratie van de als monument beschermde Sint-Michielskerk in Westmeerbeek (Hulshout). Dankzij de premie kan de gemeente Hulshout dit bijzondere erfgoed samen met Kempens Landschap stabiliseren en opwaarderen.

In het centrum van Westmeerbeek staat de ruïne van de gotische Sint-Michielskerk. In 1938 werd het gebouw beschermd als monument, maar door jarenlange verwaarlozing verviel de kerk tot een ruïne. In 2014 vroeg het gemeentebestuur van Hulshout, dat de kerk in eigendom heeft, aan Kempens Landschap om het monument veilig te stellen en nieuw leven in te blazen.

"Sindsdien werd er achter de schermen hard aan het dossier gewerkt", vertelt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

"De stabiliteit van de muren werd onderzocht, de gebruikte materialen werden bestudeerd en zelfs de beplanting op de ruïne is onder de loep genomen. De toekomstvisie voor het gebouw werd neergeschreven in een beheerplan, dat in 2018 werd goedgekeurd. Eind vorig jaar dienden we een erfgoedpremiedossier in.

Doordat de toestand van de ruïne alarmerend is, kunnen we beroep doen op een structurele voorafname, wat wil zeggen dat het dossier voorrang kreeg en de premie sneller werd toegekend. Met dit bedrag, zijnde 80% van de restauratieve werken, kan de gemeente de ruïne nu consolideren."

Stap voor stap

De werken zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd. Allereerst moet de woekerende klimop voorzichtig van de muren verwijderd worden. Pas daarna kunnen bepaalde delen van de muren in detail worden opgemeten. Omdat er geen dak meer op de kerk staat, zal er veel aandacht gaan naar de stabiliteit van het geheel tijdens de werken.

Een doorlopende ringbalk zal de verschillende muren met elkaar verbinden en een nieuwe structuur in cortenstaal vervangt enkele verdwenen zuilen.

Toekomstplannen

Burgemeester Geert Daems besluit: "De kerkruïne is een bijzondere plek in onze gemeente. Na de restauratiewerken zal je de kerk opnieuw veilig kunnen bewonderen. We willen de ruïne in de toekomst vaker openstellen en gebruiken voor tijdelijke activiteiten. Dankzij de samenwerking met Kempens Landschap kunnen we dit mooie erfgoed koesteren!"

Foto : Kerkruïne - gemeente Hulshout.