De eigenares van de Zwarte Molen schenkt de woonmolen en omgeving aan vzw Kempens Landschap.    Vandaag schonk Maria Geentjes de negentiende-eeuwse windmolen in Lille aan de organisatie Kempens Landschap. Maria is ervan overtuigd dat Kempens Landschap de beste partner is om deze bijzondere molen en haar omgeving een nieuwe toekomst te geven. Gebouwd in 1863 was de stenen molen in bedrijf tot in de jaren 1930.

Nadien kocht architect Bergé de molen aan, die na een zware storm de wieken weghaalde en de overblijvende molenromp inrichtte als woonhuis. Gebouwd in 1863 was de stenen molen in bedrijf tot in de jaren 1930.

Rond de molen ligt een tuin van zo’n 1 ha groot. Dit industriële erfgoed is niet wettelijk beschermd maar werd wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed. Zelf woont Maria al jaren in de tot woning omgevormde molen. In de schenkingsakte aan Kempens Landschap is voorzien dat zij tot haar overlijden het genotsrecht krijgt. 

Bijzonder karakter 

Mevrouw Geentjes vindt het belangrijk dat de molen en het omringende domein een geheel blijft. Met de schenking engageert Kempens Landschap zich dan ook om het bijzondere karakter van de molen en zijn omgeving te respecteren.

Zo zullen er geen bijkomende gebouwen op het domein worden gebouwd en gaat de voorkeur uit naar een toekomstig gebruik met aandacht voor het landschap rondom de molen. De juiste partner Kempens Landschap is sinds 1997 actief in landschapszorg en niet aan haar proefstuk toe wat molens betreft. Inga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap legt uit: “In 2006 kocht Kempens Landschap de nabijgelegen windmolen ‘In Stormen Sterk’.

Molen bezoeken

De gemeente nam de molen daarna in erfpacht en na restauratiewerken kan je sinds 2014 elke eerste zondag van de maand de windmolen opnieuw bezoeken. Ook de houten Beddermolen in Westerlo wordt binnenkort gerestaureerd en opengesteld.

Kempens Landschap heeft dus zeker de nodige expertise en ervaring in huis om dit erfgoedpareltje goed te beheren!” Peter Bellens, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap, vult aan: “We zijn uitermate verheugd dat een privé eigenaar onze visie deelt en we zijn mevrouw Geentjes dan ook enorm dankbaar voor dit vertrouwen.

Ze mag er 100% gerust in zijn dat het molendomein bij Kempens Landschap in goede handen is en de organisatie er goed voor zal zorgen.” Ook de heer Paul Diels, burgemeester van de gemeente Lille is enthousiast: “Onze gemeente is lid van de vereniging Kempens Landschap en we zijn dan ook zeer verheugd dat deze parel van het patrimonium van Lille op deze manier veiliggesteld wordt.

We zijn er zeker van dat mevrouw Geentjes de juiste beslissing heeft genomen om in zee te gaan met Kempens Landschap.” PRAKTISCHE INFO Waar: Zwarte Molen, Verbindingsstraat in Lille. Meer info: www.kempenslandschap.be