In de Kringwinkel in Geel werkten de Kempense kinder-klimaatambassadeurs woensdag aan hun 'toekomststoel'. Deze stoelen vertegenwoordigen de klimaatwensen van de kinderen voor een klimaatvriendelijke Kempen. Over 2 weken overhandigt iedere klimaatambassadeur de toekomststoel aan zijn of haar burgemeester, tijdens de lancering van Kempen2030.

Kinderen uit alle 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde 1 kinderklimaatambassadeur af. Onder begeleiding van Good Planet Belgium, brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Om de boodschap die ze formuleerden voor een beter klimaat, kracht bij te zetten, versierden ze een 'toekomststoel'.

De toekomststoel is een stoel die de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Iedere klimaatambassadeur overhandigt deze stoel aan hun burgemeester. De toekomststoel is een symbolisch geschenk en moet een plek krijgen aan de beslissingstafel. Zo worden de beleidsmakers eraan herinnert dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.

De overhandiging van de 'toekomststoelen' aan de Kempense burgemeester, gebeurt op 11 oktober, tijdens de lancering van Kempen2030, het vervolgtraject van Kempen2020.

Start van Kempen2030

Op 11 oktober 2019 wordt Kempen2030 officieel gelanceerd door de 29 Kempense gemeenten, ondersteund door IOK, provincie Antwerpen, Fluvius, Kamp C, VITO, VOKA, Rurant en Boerenbond.

Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit van onze Kempen versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

Om die doelstelling te bereiken is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen lokale overheden, burgers, scholen, bedrijven, organisaties. Samen bouwen aan een klimaatvriendelijke regio waar het aangenaam is om te vertoeven zonder negatieve impact op het klimaat.