Eén op de zes grote bedrijven in Mechelen en Kempen overweegt de verhuis van hun activiteiten buiten België.

De reden: de hoogste loonkosten in 40 jaar.

Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Voka Mechelen-Kempen. Om zo'n exit te voorkomen is er een nieuw voorstel van Voka. "Laat de index met 3 procent zakken. Maar geef elke medewerker wel een nettopremie van 500 euro", zegt directeur Tom Laveren. Het voorstel moet voor een 'cooling down' van de lonen zorgen.

De Belgische lonen pieken. Ze staan - door de inflatie en koppeling aan de index - op het hoogste niveau in 40 jaar. En het is nog niet voorbij.

De gemiddelde uurloonkosten zullen de komende 2 jaar met 15,5 procent stijgen. Dit op basis van de meest recente vooruitzichten van de Nationale Bank en het Planbureau.

"Dat betekent een extra factuur van 23 miljard euro voor de bedrijven. Onhoudbaar. Daarom doen we nu een nieuw voorstel", zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

Dat ziet er zo uit: een indexsprong van 3 procent. Daarmee breng je de indexering terug van 15,5 naar 12,5 procent. Dit om de loonkloof - met de buurlanden - te verkleinen. Aan het huidige ritme loopt de loonkostenhandicap op tot 6 procent. Dat maakt onze bedrijven zwakker in hun concurrentiestrijd met buitenlandse bedrijven.

"Héél belangrijk: we stellen een correctie voor aan elke medewerker. Die ontvangt een eenmalige nettopremie van 500 euro", zegt Tom Laveren.

Uit de nieuwste enquête van Voka blijkt dat 86 procent van de bevraagde ondernemers voorstander is van een aanpassing van de index.
Geen marge

Het voorstel van Voka Mechelen-Kempen komt er niet zomaar. Uit een nieuwe bevraging blijkt dat 1 op 6 grote ondernemingen de verhuis van (een deel van hun) activiteiten overweegt.

Exit België dus. Bij kmo's en kleinere ondernemingen ligt dat aantal lager. De stijgende loonkosten laten zich nog verder voelen:

33% stelt de groeiplannen neerwaarts bij
25% plant minder aanwervingen
15% plant minder investeringen in België.

Voka Mechelen-Kempen vraagt een sterk signaal van de beleidsmakers. "Bescherm onze concurrentiekracht en handel voor het te laat is. Grijpen we niet in, dan zal de klap zich jarenlang laten voelen. Over meerdere generaties heen", zegt Laveren.

Voka Mechelen-Kempen verwijst ook naar het komende loonoverleg, volgend jaar. Volgens de loonnormwet is er dan een correctie nodig van de opgebouwde loonhandicap.

Ruimte om de lonen te laten stijgen is er dan zeker niet. Mogelijk is die er pas in 2028.'