De beheerders van het Europees beschermd natuurgebied De Zegge in Geel trekken aan de alarmbel.

"Ons natte natuurgebied droogt razendsnel op. We moeten het tij keren of het is te laat. De venen vol turf dreigen tonnen CO₂ uit te stoten", zegt conservator Bert Veris

De Zegge in Geel is een moerassig natuurgebied van 111 hectare langs de Kleine Nete. Sinds 1952 wordt het beheerd door de KMDA, de maatschappij achter de Antwerpse Zoo en Planckendael.

Het is ook beschermd als Europees Natura 2000-gebied wegens zijn unieke waarde voor de biodiversiteit. "Helaas is De Zegge volop aan het verdrogen. Dat is al jaren bezig, maar nu trekken we echt aan de alarmbel. We kunnen het niet meer alleen redden", zegt conservator Bert Veris.

"De Zegge is hydrologisch geïsoleerd. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen water meer naartoe stroomt. We hangen af van regenwater en kunnen wel stuwen plaatsen. Maar als we nu niet ingrijpen, is het te laat voor deze unieke biotoop." 

Water wegpompen voor landbouw

De reden voor de verdroging ligt niet alleen bij de recente drogere zomers.

"Vroeger lag De Zeggge op het laagste punt in de regio, waardoor het een nat moerasgebied was. In de jaren 60 besliste de overheid om het grotere natte gebied rondom, het Geels Gebroekt waar wij een laatste restant van zijn, volledig droog te pompen voor de landbouw.

Zo ontstonden er polders op plekken waar de boeren generaties lang van wisten dat landbouw er onmogelijk was. Met pompgemalen heeft men dat hele gebied toen drooggelegd.

Dat was in de jaren 60 een staaltje van technisch vernuft maar is nu volledig achterhaald. Als gevolg daarvan ligt De Zegge nu aan de hoogste kant van dat poldergebied", zegt Veris.

Duizenden tonnen CO₂

De gevolgen van de verdroging zijn niet min voor het klimaat. "Wij hebben veel veengronden met turf. Als die droog staan, komt alle CO2 CO₂ die daarin is opgeslagen. Dat zijn broeikasgassen die een gigantisch probleem vormen voor de klimaatopwarming.

We schatten dat er nu al 110.000 ton CO₂ is vrijgekomen uit verdroogde turfvenen rond De Zegge. Je kan dat vergelijken met 60.000 auto's die het jaar rond op de baan zijn." (VRTNWS)