'De vrijwillige diefstalpreventieadviseurs van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gaven in 2018 maar liefst 305 gratis adviezen over inbraakpreventie, waaronder zes aan handelszaken.

Dit advies, gegeven bij een huisbezoek in de woning van de aanvrager, helpt om de woning beter te beveiligen tegen inbrekers. Aanpassingen variëren van eenvoudige of goedkope zaken tot iets meer ingrijpende maatregelen, zonder van je woning een bunker te maken.

Certificaat Inbraak Veilig

Wanneer je een inbraakpreventie-advies hebt aangevraagd en nadien alle geadviseerde maatregelen goed hebt uitgevoerd, ontvang je het 'Certificaat Inbraak Veilig'. Met dit certificaat kan de bewoner laten zien dat de woning een goede basisbeveiliging heeft zodat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben om je huis binnen te dringen.

Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun inbraakpoging stoppen. De bewoner ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat aan de gevel kan bevestigd worden.

Dit zet misschien ook jouw buren aan om hetzelfde te doen en het zal inbrekers ontmoedigen. Op de website www.certificaatinbraakveilig.be kan je alle informatie terugvinden.

In 2018 overhandigden de burgemeesters, samen met de korpschef en de verantwoordelijke preventie, 26 maal het 'Certificaat Inbraak Veilig' aan inwoners van Geel, Laakdal of Meerhout.

Buurtinformatienetwerken

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een buurt, de politiezone en de gemeentelijke overheid. Een BIN heeft tot doel om informatie uit te wisselen tussen inwoners en politie over inbraken en inbraakpreventie.

Deze samenwerking verhoogt het algemeen veiligheidsgevoel en bevordert de sociale controle in de buurt.

Op acht jaar tijd is het BIN-ledenaantal vervijfvoudigd, van 790 naar 4191 leden! Dit betekent dat gemiddeld ongeveer één op de zeven gezinnen lid is van één van de 31 buurtinformatienetwerken die het volledige grondgebied van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout afdekken.

Horen, zien en melden

De politie kan het niet genoeg benadrukken: Als je iets verdacht opmerkt in de stad Geel of de gemeenten Laakdal en Meerhout, bel dan rechtstreeks 014 56 47 00 of het algemeen noodnummer 101.

Wacht hier niet mee, maar doe dit onmiddellijk, anders is de kans groot dat de vogel gaan vliegen is. Vermijd ook om dit enkel te melden via de sociale media van de politiezone, want deze kanalen worden niet permanent opgevolgd.' (pol)