Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toyota plant meer dan 2.000 bomen op groene long vlakbij Brussel

Bos Zaventem

Pal naast de E40 in Zaventem creëert zaterdag Toyota Motor Europe een groene oase en plant de autobouwer er meer dan 2.000 bomen.  “Autobouwer Toyota kan hiermee nog meer bedrijven inspireren om ook hun boompje bij te dragen aan een betere leefomgeving en aan de vergroening van de Vlaamse Rand”, klinkt het.

Vanop de autosnelweg doet niets vermoeden dat er achter de berm een groene oase schuilgaat waar de natuur volop z’n gang gaat. Wie vanop de E40 het viaduct oprijdt en goed kijkt, kan het toekomstige Toyota Bos nochtans zien liggen. Het gaat om een terrein van in totaal 8,5 ha groot en bestaat nu al grotendeels uit spontaan gegroeid, zeg maar verwilderd bos.

Het jonge bos, dat zo’n 6 ha groot is, kon de afgelopen vijftien jaar ongestoord groeien en ontwikkelde zich tot een pioniersbos op rijke grond. Het noordelijke deel werd begin vorig jaar gekapt, maar de gemeente Zaventem liet de kap stopzetten en kocht de grond aan.

Om de biodiversiteit te vergroten in de buurt waar Toyota actief is, werkt de autobouwer nu samen met o.a. de Vlaamse overheid, de gemeente Zaventem, Forest Fwd, Agentschap Natuur en Bos, en Regionaal Landschap Brabantse Kouters om het bos verder uit te breiden. De volledige site krijgt zo een groene, biodiverse en toegankelijke invulling, waarbij er enerzijds gemikt wordt op het herstel en de uitbreiding van het bos en anderzijds op de toegankelijkheid voor wandelaars en kinderen.

Het is precies onder die volledige heropwaardering dat Toyota Motor Europe haar schouders zet.

Boost voor biodiversiteit 

Op het spontaan beboste terrein, dat in Zaventem het Zavelbos wordt genoemd, zullen aanstaande zaterdag meer dan 120 medewerkers van Toyota Motor Europe 2.125 bomen planten. Daarnaast komt er een hondenweide - met 1,2 ha één van de grootste in de Vlaamse rand - en wordt er een BMX-parcours aangelegd. 

Voor de buurt zal dit een forse vooruitgang betekenen, uiteraard omdat het bos voor een nieuwe, publieke zone in Zaventem zorgt. Daarnaast zal het ook een barrière vormen met de nabijgelegen snelweg en het lawaai nog meer verminderen.

“Als gemeente Zaventem zijn wij enorm blij dat we dit stuk kostbaar groen vorig jaar ei zo na hebben kunnen redden van kapping. Nadat we er daarna ook in geslaagd zijn eigenaar te worden, is het bos nu voor altijd gered”, luidt het bij Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem, en Bart Dewandeleer, schepen voor Ruimtelijke Ordening. “Met de plantactie zetten we nu een volgende stap in dit mooie verhaal. Hiermee bieden we onze bevolking en hun geliefde viervoeters nog meer groene ruimte, goed voor het klimaat en geschikt voor vrijetijdsbesteding.”

Sterke visie op duurzaamheid 

Het hele plan past in het algemene duurzaamheidsverhaal van Toyota, dat in 2015 de “Toyota Environmental Challenge 2050” formuleerde. Met dit initiatief streeft Toyota niet alleen wereldwijd naar koolstofneutraliteit voor al zijn voertuigen en activiteiten, maar zetten ze ook fors in op waterbesparing, het bevorderen van allerlei technologieën rond circulariteit, en het verbeteren van de harmonie tussen samenleving en natuur.

"Duurzaamheid heeft altijd centraal gestaan bij alles wat Toyota doet”, zegt Gerald Killmann, Senior Vice President Purchasing en R&D van Toyota Motor Europe. “Het verminderen van de CO2-uitstoot bij al onze activiteiten is zeker heel belangrijk, maar we willen ook nog verder gaan. We willen onze samenleving helpen om in harmonie met de natuur te leven. Daarom zijn we echt blij en enthousiast over dit project." 

“Bedrijven zijn onze beste bondgenoten in de aanpak van de klimaatproblematiek. Dat zien we meer dan ooit. En precies dat is ook de rol van Forest Fwd: we zijn de link tussen ecologie en economie en brengen alle partners constant samen. Als je dan ziet met hoeveel toewijding het Toyota team mee in dit verhaal stapt, dan kan je alleen maar positief en hoopvol zijn”, besluiten Dajo Hermans en Frank Missoul van Forest Fwd.

Foto Forest Fwd.

Bos Zaventem

Deel dit artikel