Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tracé met minste hinder moet hoogspanningslijn Ventilus over de streep trekken

Noordzee windmolenpark

Er is meer duidelijkheid over waar de Ventilus-hoogspanningslijn precies gebouwd zal worden. Die lijn zal elektriciteit van windmolens op zee vervoeren naar het binnenland.

Tegen het project is veel protest in West-Vlaanderen, maar nu zou een tracé zijn uitgewerkt waardoor veel minder mensen hinder zouden ondervinden van Ventilus.

Als alles goed gaat kan de Vlaamse Regering vrijdag knopen doorhakken in het Ventilus-dossier. Vlaams minister van Omgeving Demir heeft een plan klaar over de hoogspanningslijn die West-Vlaanderen moet doorkruisen.

Volgens het plan dat nu op tafel ligt zouden minder mensen hinder ondervinden dan oorspronkelijk gedacht. (VRTNWS)

Noordzee windmolenpark

Deel dit artikel