Vanaf 1 januari 2015 worden slimme ANPR-camera's operationeel in heel politiezone Neteland. Die moeten de snelheid van de wagens controleren.  Er worden ook op de op-en afritten van de E313 in Grobbendonk, Herentals en Olen deze camera's met nummerplaatherkenning geïnstalleerd.  Er komen ook mobiele ANPR-camera's.

Politiezone Turnhout maakt al een paar jaar gebruik van soortgelijke slimme camera‘s. Dat leidde meermaals tot het snel oplossen van criminele feiten. ‘Het is ook hiervoor dat we de camera's in eerste instantie zullen gebruiken’, onderstreept korpschef Luc Smeyers. ‘We gaan de camera's plaatsen nabij de op- en afritten Herentals-Oost, Herentals-Industrie en Herentals-West van de E313. 

Inbraken en criminaliteit verminderen

'Inbraken blijven een erge plaag in onze politiezone.  Met deze camera’s krijgen we de criminelen in beeld. Ze kunnen geseinde nummerplaten signaleren en ons info verschaffen over de locatie waar een auto zich bevindt of gepasseerd is.

Voor de trajectcontrole worden er 11 palen met 2 camera's geplaatst. Kostprijs: 655.338 euro. De politiezone Neteland neemt daarvan 540.000 euro voor haar rekening, de Afdeling Wegen en Verkeer financiert 115.338 euro. De trajectcontrole start begin 2015', aldus Luc Smeyers korpschef.

Op 11 juni wordt het cameraproject ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd.

Op de foto's : de ANPR-camera's op de Lichtaartseweg aan Snepkenshof, grondgebied Lichtaart PZ Turnhout / Nnieuws.