U bent hier

Transitiepremie mogelijk voor alle werkzoekenden

Kempen regio | Vlaanderen
26.02.2021 - 17.49u
Door: Mark Jaspers

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits breidt tijdelijk de transitiepremie naar ondernemerschap uit naar alle werkzoekenden, ongeacht de leeftijd. De transitiepremie compenseert het risico op inkomensverlies voor wie een zaak start en richtte zich initieel enkel op werkzoekenden ouder dan 45 jaar.

Eind vorig jaar werd, in het kader van de relance op de arbeidsmarkt, beslist om de transitiepremie uit te breiden naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen.

Maar om nog meer werkzoekenden met een ondernemingsidee te stimuleren, stelt minister Crevits de transitiepremie nu open voor alle werkzoekenden, zonder leeftijdslimiet.

"Werkzoekenden moeten we op alle mogelijke manieren stimuleren om actief te zijn op de arbeidsmarkt en ook ondernemerschap behoort tot de mogelijkheden.

De transitiepremie is voor werkzoekenden met een ondernemingsidee een financieel duwtje in de rug om hun droom te helpen waarmaken. Daarom kunnen nu alle werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd, de premie aanvragen." - Hilde Crevits

Als een werkzoekende zelfstandige wil worden in hoofdberoep, stopt de werkloosheidsuitkering. Voor veel werklozen is de stap naar ondernemerschap daarom te groot. Om dit risico op inkomensverlies deels op te vangen, is er sinds maart 2018 de transitiepremie voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar.

De transitiepremie wordt uitgekeerd aan niet-werkende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een eigen zaak opstarten in hoofdberoep, na het succesvol beëindigen van een prestartertstraject.

Tijdens een prestarterstraject worden er ondernemerschapscompetenties aangeleerd en wordt gewerkt aan een levensvatbaar plan om de onderneming op te starten.

Vanuit het Vlaams Parlement kwam de vraag om de tijdelijke verruiming van de doelgroep van de transitiepremie naar alle werkzoekenden uit te breiden. Deze uitbreiding is vandaag op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Het initiële premiebedrag bedroeg voor een werkzoekende ouder dan 45 jaar maximaal 15.600 euro verspreid over twee jaar. Om de premie nu voor een breder publiek toegankelijk te maken, wordt het bedrag voor alle werkzoekenden tijdelijk verlaagd.

De transitiepremie zal voor een periode van één jaar toegankelijk gemaakt worden voor alle werkzoekenden zonder leeftijdsvoorwaarden. De totale premie zal voor een periode van twee jaar maximaal 7.800 euro bedragen voor ondernemers die de premie aanvragen tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022.

Tegelijk blijft VDAB extra inspanningen leveren om kwetsbare groepen te stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten door hen toe te leiden naar de prestartertrajecten.

Op die manier worden werkzoekenden die de stap naar het ondernemerschap willen zetten goed gescreend en wordt bekeken of hun ondernemerschapsidee haalbaar is.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: " De komende maanden en jaren moeten we alle talenten aanspreken om onze arbeidsmarkt te versterken. Veel werkzoekenden lopen rond met creatieve en innovatieve ideeën voor een eigen onderneming, maar vaak is de financiële drempel te groot om effectief de stap te zetten.

Om dat mee op te vangen, breiden we de transitiepremie nu uit naar alle werkzoekenden zodat iedereen de kans kan grijpen om een onderneming te starten en zo actief te worden op de arbeidsmarkt."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto