De Witputstraat in Herselt maakt zich klaar voor de jaarlijkse trek

Goed nieuws voor alle amfibieën die momenteel hun winterslaap houden in provinciaal groendomein Hertberg. Dit voorjaar kunnen ze bij de jaarlijkse 'trek' naar de poelen van de Kwacht en de Witput, van Kempens Landschap gebruik maken van vier nieuwe tunnels om de drukke Witputstraat over te steken.

In het voorjaar trekken padden, kikkers en salamanders van hun overwinterplaats in het bos naar het water om zich voort te planten. Het aan de Witputstraat aangrenzend provinciaal groendomein Hertberg is belangrijk als verblijfplaats voor amfibieën van de zomer tot na de winterslaap.

Lang onttrok zich bij de verhuis een jaarlijks drama in de Witputstraat in Herselt. Veel amfibieën steken deze drukke weg over om bij de Kwacht en de Witput te geraken, twee poelen die eigendom zijn van Kempens Landschap.

Uit tellingen bleek dat er op het hoogtepunt van de trek meer dan 100 verkeersslachtoffers per nacht vielen.

Om de amfibieën een handje te helpen, namen enkele vrijwilligers, de gemeente Herselt en provincie Antwerpen de voorbije jaren al verschillende maatregelen. Zo werden er afsluitingen en schermen geplaatst die ervoor zorgden dat de dieren 's nachts in een genummerde emmer terechtkwamen.

De volgende ochtend werden ze dan geteld en veilig overgezet. Op die manier kon de domeinwachter in kaart brengen welke routes de verschillende soorten amfibieën gebruiken om naar de voortplantingspoel te gaan.

In totaal zijn er sinds 2017 maar liefst 24.538 amfibieën geteld en overgezet. Vorig jaar werden er 4.413 padden, 997 kleine watersalamanders, 375 bruine kikkers, 224 alpenwatersalamanders en 15 groene kikkers overgezet.

Deze jaarlijkse overzet was steeds zeer arbeidsintensief, daarom werd er een betere en meer permanente oplossing gezocht om de amfibieën veilig te laten oversteken.

De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen: “In 2017 ontdekten de domeinwachters dat ook kamsalamanders hun weg hebben gevonden naar de poelen. De kamsalamander is een voor Vlaanderen eerder zeldzame soort en geniet een hoge beschermingsgraad.

Om deze zeldzame dieren alle kansen te geven, is het uiteraard cruciaal dat ook zij veilig van en naar hun voortplantingspoel kunnen bewegen. Dat gaf de doorslag om te investeren in verder onderzoek en de uiteindelijke aanleg van speciale permanente amfibietunnels.”

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen vervolgt: “Voor dit project werd een samenwerking opgezet tussen vrijwilligers uit de buurt, Kempens Landschap, de gemeente Herselt, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Merode.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en provincie Antwerpen zorgden voor de nodige subsidies. In december 2020 gingen de werken van start en eind januari zullen de tunnels gebruiksklaar zijn.”

De doeltreffendheid van de tunnels zal verder opgevolgd worden door de buurtvrijwilligers en medewerkers van provincie Antwerpen. Hiervoor zullen er tijdens de trek ook fuiken geplaatst worden in de tunnels om de dieren te kunnen tellen.

De schermen en emmers zullen verder worden ingezet op plaatsen waar dieren de tunnels niet kunnen bereiken en op andere knelpunten in de omgeving van groendomein Hertberg.