Op de Dag van de Mantelzorger op 23 juni worden in Heist-op-den-Berg twee wandelingen voor mensen met dementie ingewandeld.

Als we de bevolkingscijfers onder de loep nemen zien we dat een vierde van de Heistse inwoners 65+ is. Volgens onderzoek neemt het aantal personen met dementie spectaculair toe naarmate de vergrijzing. Onze gemeente staat dus voor een grote uitdaging.

Sinds 2010 is Heist-op-den-Berg een dementievriendelijke gemeente. De gemeente draagt daarom ook haar steentje bij als het gaat over bewustmaking aan de leefgemeenschap rond dementie en het maatschappelijk omgaan van de mensen met dementie. Centraal staat het doorbreken van het isolement van personen met dementie en het creëren van een positief draagvlak in de maatschappij voor hen.

Integratie

De stap voor de persoon met dementie en zijn mantelzorgers om activiteiten buitenshuis te ondernemen, is nog steeds groot. Dit euvel willen we als gemeente mee verhelpen. We vinden het belangrijk dat personen met dementie worden opgenomen in onze gemeenschap en zo kunnen blijven deelnemen aan het alledaagse leven. Hierbij hoort ook het zich 'thuis' voelen in een rustige ontspannen omgeving. In die zin wordt onrechtstreeks ook de mantelzorger van de persoon met dementie (en zijn ruimere netwerk) ondersteund. En dat is net de doelstelling van een dementievriendelijke gemeente.

Vanuit deze visie organiseren we onze eerste reminiscentiewandelingen. Genieten is het kernwoord. De essentie van deze wandeling is een oudervriendelijke, rolstoeltoegankelijke route (± 4 km) waarin verschillende elementen zijn verwerkt. Personen met dementie worden hierdoor geprikkeld en herinneringen komen terug. (Oude) verhalen komen zo weer in de herinnering.

Beleefwandeling

Op 23 juni 2017, tijdens de dag van de mantelzorger, openen we de eerste twee wandelroutes in de gemeente in het bijzijn van enkele schepenen, verschillende seniorenverenigingen en iedereen die geïnteresseerd is.

Beleefwandeling om 13.30 uur: Je start aan het WZC Berkenhof voor een boeiende zintuigelijke wandeling langs rustige wegen om en rond het Hof Van Riemen.
Voor deze wandeling kan je een 'beleef'-rugzak lenen. Hierin zitten allerlei voorwerpen die de zintuigen prikkelen, waardoor er herinneringen opgeroepen worden en je deze met elkaar kan delen. Je kan de wandeling uitbreiden met een extra lus die echter niet rolstoeltoegankelijk is.

Ambachtenwandeling

Ambachtenwandeling om 14.30 uur: De wandeling start aan lokaal dienstencentrum De Pit (Ten Kerselaere) en begeeft zich in en rond De Averegten en het centrum van Hallaar.
Voor deze wandeling kan je een rugzak lenen met daarin een brochure met verschillende opdrachten. De opdrachten worden weergegeven aan de hand van kleuren die verwijzen naar de aard van de opdracht (kennis- en vaardigheidsvragen, doeopdrachten, kijkopdrachten). Je kan de wandeling uitbreiden met twee extra lussen. Alle lussen zijn rolstoeltoegankelijk.

Ook al richt dit initiatief zich in de eerste plaats tot personen met dementie en hun mantelzorgers, in principe zijn de wandelingen geschikt voor iedereen: andere ouderen, minder mobiele personen (voor de toegankelijkheid werd gezorgd), bewoners van woonzorgcentra, scholen, geïnteresseerden, ... De wandelingen kunnen individueel of in groep gebeuren.

Rugzakken

De begeleidende rugzakken met daarin de wandelroutes en extra informatie en materialen zijn verkrijgbaar op de dienst Toerisme, de seniorendienst, WZH Ten Kerselaere en WZC Berkenhof.

Partners die bij het project betrokken zijn:

LDC De Pit/WZH Ten Kerselaere – Boonmarkt 27 – 2220 Heist-op-den-Berg

WZC Berkenhof – Jozef Weynsstraat 3 – 2220 Heist-op-den-Berg

Seniorendienst – Kerkplein 15 – 2220 Heist-op-den-Berg

Toerisme – Postweg 6 – 2220 Heist-op-den-Berg