Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Twee Geelse schoolstraten met automatische slagboom

Geel telt momenteel twee schoolstraten nabij basisscholen op Sint Dimpna: Burgstraat en vanaf maandag 19 september ook een deel van Laar. De bedoeling van een schoolstraat is om het autoverkeer bij het begin en einde van de schooldag te weren in deze straten. Bij beide scholen is het een maatregel die voortvloeit uit het project Veilige schoolomgevingen. Beide schoolstraten kregen een automatische slagboom op zonne-energie.

Voetgangers, steppers, fietsers en speed pedelecs kunnen de schoolstraat nog wel in, maar wagens, bromfietsen en vrachtwagens worden geweerd. Dit verhoogt de verkeersveiligheid voor de leerlingen. De stad wil waar het kan de nadarhekken in schoolstraten vervangen door slagbomen. Geel kan voor deze automatische slagbomen beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid, die de kosten voor de helft dekken. De slagbomen werken op zonne-energie, op die manier moeten vrijwilligers niet meer zeulen met nadarhekken om de straat af te zetten.

Project Veilige schoolomgevingen

In Burgstraat was er sinds februari 2021 een proefopstelling met een schoolstraat voor het project Veilige schoolomgevingen. Na een positieve evaluatie is Burgstraat sinds 7 maart 2022 definitief een schoolstraat. Ook een deel van Laar wordt vanaf maandag 19 september een schoolstraat, hier gaat het nog om een proefmaatregel. In Laar, ter hoogte van de achteringang van het ziekenhuis staat een slagboom die tijdens de schoolstraaturen gesloten zal zijn. Enkel bewoners met een vergunning mogen de schoolstraat stapvoets in- en uitrijden.

Niet meer naar Laar via St.-Dimpnaplein

Aan de andere zijde, aan het St.-Dimpnaplein wordt Laar volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf 19 september. Lees er meer over in dit eerdere bericht.

Deel dit artikel