Vanaf 17 mei tot en met 9 juli wordt er in opdracht van Stad Turnhout gewerkt aan de Steenweg op Merksplas, vlak voor de inrit van campus Sint-Jozef. Het voornaamste doel van de werken is om een veilige oversteekplaats voor fietsers aan te leggen. Er zal altijd toegang zijn tot het ziekenhuis, maar de werken zullen wel gepaard gaan met hinder.

AZ Turnhout roept patiënten die tussen 17 mei en 9 juli een afspraak hebben op campus Sint-Jozef op om zich voor vertrek naar het ziekenhuis goed te informeren. De werken voor het ziekenhuis zullen namelijk in verschillende fases verlopen.

De verkeerssituatie en de hinder zal telkens veranderen. Op sommige momenten is de hinder voor de patiënten heel groot. Zo zal het ziekenhuis gedurende een aantal dagen enkel via het centrum van Turnhout centrum bereikbaar zijn.

Ziekenhuis enkel bereikbaar via de ring

In de eerste fase wordt er een middeneiland voor fietsers aangelegd. Voor deze werken is de Steenweg op Merksplas volledig afgesloten tussen het ziekenhuis en de Nieuwe Kaai (Turnhout centrum). Het ziekenhuis is dan enkel bereikbaar via de ring. Deze fase duurt vermoedelijk tot 11 juni.

Ziekenhuis enkel bereikbaar via Turnhout centrum

In de tweede fase wordt er een rioolbuis aangelegd over de volledige breedte van de straat. De Steenweg op Merksplas wordt hiervoor afgesloten tussen de ingang van het ziekenhuis en brasserie de Koekoek. Het ziekenhuis is dan enkel bereikbaar via de Nieuwe Kaai (Turnhout centrum).

Deze fase start normaal gezien op 14 juni en eindigt op 16 juni. Hulpdiensten zullen een snelle doorgang krijgen langs de werfzone. Voor hen blijft het ziekenhuis wel bereikbaar langs de ring of komende vanuit Merksplas.

Verkeerslichten

In de derde en laatste fase worden de werken opgesplitst per rijbaan. Doorgaand verkeer is mogelijk op Steenweg op Merksplas, maar met hinder. Verkeerslichten regelen de doorgang op de Steenweg en aan de ingang van het ziekenhuis. Patiënten houden best rekening met vertraging.

Meer info: www.azturnhout.be/nieuws en www.turnhout.be/steenweg-op-merksplas-12