Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Twee oud-voorzitters van N-VA Geel versterken lijst DURF

Geel DURF

DURF is het Geels politieke samenwerkingsverband tussen onafhankelijken en liberalen met als ambitie om van Geel de échte hoofdstad van de Kempen te maken.

Voorzitter Myriam Smets  is dan ook bijzonder blij om te kunnen aankondigen dat Gert Van Hoecke en Larissa Van Mossevelde, allebei als onafhankelijken, de lijst DURF zullen versterken en met een uitgesproken engagement zullen meewerken aan dit politiek project.

Beide Gelenaars hebben heel wat politieke ervaring, want Gert was voorzitter van N-VA Geel van 2016 tot 2022, terwijl Larissa diezelfde functie in 2023 opnam na verschillende rondes van interne verschuivingen en er uiteindelijk enkele maanden geleden, als laatste voorzitter, eveneens de brui aan gaf waardoor de lokale afdeling nu vanuit Brussel bestuurd wordt.

Daarnaast maakt Larissa nog steeds deel uit van de Raad van Bestuur van het Geelse ziekenhuis, waar ze zetelt als experte.

'Ontgoocheld door de status quo die nagestreefd wordt en het gebrek aan durf van de Geelse N-VA afdeling hebben zij dan ook besloten om hun politieke engagement een andere en positievere wending te geven. Zij zijn er immers van overtuigd dat Geel veel beter kan, en sluiten zich dan ook aan bij een beweging die vanuit een puur engagement de handschoen opneemt, en alles op alles wil zetten om van Geel de échte centrumstad van te Kempen te maken.

Gert wil daarbij streven naar een ondersteunende lokale overheid, die de burgers en de Geelse ondernemers helpt om boven zichzelf uit te stijgen, zonder teveel regeltjes en betutteling. Larissa wil ook een écht beleid voeren dat verbetering brengt voor de Geelse burger, en niet enkel de status-quo wil handhaven. Ze is ervan overtuigd dat er zoveel ten goede kan veranderen en dat er te weinig gebeurt. Kortom, ze zochten allebei een partij met DURF.'

Geel DURF

Deel dit artikel