Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Twee versmalde rijstroken in plaats van beurtelings verkeer op Simonsebrug Mol

Het gemeentebestuur Mol, Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en de aangestelde aannemer zochten en vonden een oplossing om in de week van 24 april beurtelings verkeer op de Simonsebrug te vermijden.

In plaats van beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten, paste de aannemer zijn werfinrichting aan zodat we kunnen werken met versmalde rijstroken. Elke rijrichting op de Zuiderring behoudt dus één rijstrook, waardoor de verkeershinder maximaal wordt beperkt.

Dat de werkzaamheden in de Colburnlei (Gompel) en de Zuiderring (N71) niet samen worden uitgevoerd, is door tal van werftechnische redenen - waaronder de beschikbaarheid van grote machines - onhaalbaar. Beide werken zijn noodzakelijk en moeten binnen de voorziene periode uitgevoerd worden.

Impact beperken

Wel zochten het gemeentebestuur, Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en de aannemer samen naar een oplossing om de impact van de werken op de Simonsebrug te beperken. In plaats van beurtelings verkeer met verkeerslichten komen er versmalde rijstroken in elke rijrichting. Deze gaan gepaard met een snelheidsverlaging tot 50 kilometer per uur. Industriezone Berkebossen blijft bereikbaar vanuit alle rijrichtingen op de Zuiderring. Vanuit Berkebossen kan je in alle richtingen de Zuiderring opdraaien.

Waarom werken Simonsebrug?

Aan de Simonsebrug moeten enkele dringende structurele herstellingswerken gebeuren. De waterdichting van de brug is plaatselijk in slechte staat. Dat leidt tot waterinsijpeling waardoor betonschade ontstaat. Op twee locaties binnen de volledige werfzone voert de aannemer daarom werken uit tot op de betonstructuur van de brug. Zo voert hij eerst boringen uit om de toestand van de brug verder te analyseren, om vervolgens te bepalen welke specifieke herstellingen noodzakelijk zijn. Vervolgens herstelt hij de brugdekplaat. Ook de waterdichting, beschermlaag en onderlaag moeten in deze zones vervangen worden. Vervolgens komt er een nieuwe toplaag in asfalt.

Deel dit artikel