Vanaf maandag 2 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het kruispunt van de Antwerpseweg (N12) met de Nieuwe Dreef in Beerse.

De werken zullen onder voorbehoud van de weersomstandigheden ongeveer twee weken duren. Verkeer op de Antwerpseweg blijft steeds mogelijk in beide richtingen.

De Nieuwe Dreef is tijdens de werken afgesloten langs de kant van de Antwerpseweg.

De klinkerverharding van de Nieuwe Dreef ter hoogte van de aansluiting op de Antwerpseweg is in slechte staat. AWV zal de klinkers in deze zone uitbreken en vervangen door een nieuw wegdek in beton.

De nieuwe betonverharding zal langer meegaan en is beter geschikt voor het vrachtverkeer dat er passeert naar het industrieterrein aan het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Beperkte verkeershinder

De werken starten op maandag 2 mei en zullen ongeveer twee weken duren. Tijdens deze periode blijft op de Antwerpseweg steeds verkeer in beide richtingen mogelijk.

Ook fietsers op de Antwerpseweg richting Oostmalle kunnen de werfzone steeds passeren. De Nieuwe Dreef is afgesloten langs de kant van de Antwerpseweg. Lokaal verkeer van en naar de Nieuwe Dreef volgt plaatselijk een omleiding via de Sint-Corneliusstraat en de Oostmalseweg.

Planning onder voorbehoud

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info vindt u steeds op www.wegenenverkeer.be/beerse.