Vroeger dan voorzien start de heraanleg van natuursteenverharding op het kruispunt van de Corbiestraat met het Rondplein. Het gemeentebestuur en de aannemer gebruiken het tijdelijk sluiten van de horeca om deze fase in de uitgaansbuurt vroeger te starten en af te ronden.

Om de werken vroeger te kunnen starten, zet de aannemer een bijkomende werfploeg in. De werken starten ten vroegste woensdag 28 oktober, zeker na de dinsdagmarkt van 27 oktober.

De voorziene herstellingen aan de parkeerplaatsen in de Lakenmakersstraat en het tweede deel van de Corbiestraat worden in deze fase ingepast. De timing hiervoor wordt nog uitgewerkt.

De werken passen in een groter herstellingsproject van tien werfzones in het Centrum door aannemer Krinkels. De herstellingen in deze tweede fase nemen tien weken in beslag.

Deze timing geldt onder voorbehoud van het weer en onvoorziene werfomstandigheden. Tijdens deze periode blijven alle handelszaken bereikbaar. De ingreep is nodig om losliggende stenen op het voetpad - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Impact Corbiestraat - Rondplein

De tweede fase start op de hoek van de Corbiestraat met het Rondplein, ter hoogte van handelszaak Two Store. Hierdoor kunnen auto's de Corbiestraat niet bereiken via het Rondplein.

Dit was sowieso al het geval door de verkeersvrije Corbiestraat die we deze zomer invoerden en die verlengd werd tot februari. Auto's die het eerste deel van de Corbiestraat (ter hoogte van nummer 19 tot en met nummer 1) willen bereiken, rijden via de Boerenkrijgstraat.

Het Rondplein blijft bereikbaar. Tijdens de werken geldt er opnieuw tweerichtingsverkeer op de straten die het Rondplein omringen. Zo kunnen geparkeerde auto's het plein eenvoudig afrijden volgens de oude situatie.

Fietsers en voetgangers kunnen op elke moment de werfzone passeren. We voorzien een veilige doorgang langs Two Store. De handelszaak zelf blijft ook bereikbaar.

Impact wekelijke dinsdagmarkt

De werken starten sowieso pas na de dinsdagmarkt van dinsdag 27 oktober. Voor deze week verandert er dus niets. Vanaf volgende week worden een aantal kramen verplaatst of verschoven. We verwittigen de marktkramers hiervan persoonlijk met een gerichte brief.

Parkeervakken Corbiestraat en Lakenmakersstraat

De timing voor de parkeervakken in de Corbiestraat en Lakenmakersstraat wordt verder binnen deze fase bekeken. De aannemer herstelt telkens een beperkt aantal vakken per keer, zodat de markt kan doorgaan en handelaars bereikbaar blijven.

De parkeervakken die worden hersteld, zijn enkele dagen niet bruikbaar. Doordat we het stapsgewijs aanpakken, blijven er wel steeds parkeerplaatsen bereikbaar. De straten zelf blijven open voor verkeer.