Indoorrecreatie in de regio mogelijk maken en zo het toerisme in de regio Mol stimuleren en minder weersafhankelijk maken. Dat zijn de doelstellingen van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) "Sunparks" in Mol. Concreet gaat het om de uitbreiding van Sunparks, zachte recreatie zoals roeien en peddelen op de plas Rauw en de mogelijkheid voor indoorrecreatie.

Het plangebied, gelegen in Mol, bevat het vakantiedomein Sunparks en het zuidelijke deel van de plas Rauw. Bij de opmaak van het gewestplan kleurde de Vlaamse overheid het terrein hoofdzakelijk in als gebied voor verblijfs- en dagrecreatie met een beperkte strook natuurgebied in het westen.

"Met dit PRUP willen we de uitbreiding van Sunparks met een beperkt aantal vakantiewoningen aan of op het water en zachte recreatie op de plas Rauw mogelijk maken.", legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening uit. "Om de toeristische aantrekkingskracht van de regio minder weersafhankelijk te maken, voorzien we ook de mogelijkheid om een indoorrecreatiepark te bouwen op een parking van Sunparks."

Geen waterski-kabelbaan

In oktober 2016 keurde de provincieraad het voorlopige PRUP goed. "Uit het openbaar onderzoek, dat liep van december 2016 tot februari 2017, kwam vooral reactie tegen de waterski-kabelbaan op de plas Rauw. In het definitieve PRUP hebben we die geschrapt. Zachte recreatie zoals roeien en peddelen blijft wel mogelijk", gaat Luk Lemmens verder.

Volgende stappen

De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP. Volgen er, zoals verwacht, geen opmerkingen dan publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na die publicatie treedt het PRUP in werking. Let wel, voor elk project moet natuurlijk een bouwvergunning aangevraagd worden bij de gemeente Mol.