Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege besliste de Vlaamse Regering vandaag om het proefproject van de UiTPAS met bijkomende tests uit te breiden. Met een aantal regio’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en lokale overheden wordt het uitrolscenario voor de UiTPAS in Vlaanderen voorbereid.

Op 4 juni 2012 lanceerde minister Joke Schauvliege de UiTPAS. De UiTPAS is een algemene vrijetijdskaart die aanzet tot meer vrijetijdsparticipatie voor iedereen met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. De gebruiker kan punten sparen en omruilen voor voordelen en mensen in armoede participeren automatisch aan aangepaste tarieven op een niet-stigmatiserende manier. Het systeem digitaliseert, automatiseert en integreert alle mogelijke voordeel-, klanten- en lidkaarten en kortingssystemen.

 

De UiTPAS is een participatie-instrument dat inzet op gerichte communicatie van het vrijetijdsaanbod en dat de nodige aandacht voor toeleiding en begeleiding van mensen in armoede vereist: de UiTPAS automatiseert de toekenning van een kansentarief, maar naast de financiële drempel zijn er ook andere drempels als sociale, psychologische en mobiliteitsdrempels die aangepakt moeten worden.

De UiTPAS biedt lokale besturen een geïntegreerd platform voor promotie voor het brede vrijetijdsaanbod. In de regio Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede voert CultuurNet nog tot eind dit jaar het proefproject uit. De voorlopige resultaten ogen positief: er zijn ondertussen 8.761 pashouders, waarvan 40% mensen in armoede. Gemiddeld worden er 803 UiT-punten gespaard per week bij het aanbod van de 373 UiTPAS-partners zoals het cultuurcentrum, bibliotheken, museum, zwembad, cinema, verenigingen, amateurtheatergroepen, sportclubs en jeugdverenigingen. In vergelijking met de voorgaande kansenpas voor mensen in armoede in de regio, die al 15 jaar bestond, is er een significant aantal mensen in armoede meer die nu een UiTPAS hebben. Zij gebruiken de pas ook aanzienlijk vaker (van 42% tot 50%).

 

Vele lokale besturen geven te kennen ook in het project te willen stappen. Om de kostprijs, het organisatiemodel en een mogelijk uitrolscenario voor de UiTPAS te bestuderen worden nu tests gedaan in diverse configuraties: een grote stad, centrumsteden met omliggende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zonder grote stad of centrumstad. Concreet gaat het om Gent, Brussel (VGC), Meetjesland, uitbreiding regio Aalst, regio Kortrijk, Limburg noord, regio Genk, regio Turnhout, Vilvoorde en regio Dendermonde-Wetteren.

 

De resultaten van deze testen zullen onderdeel zijn van de eindevaluatie van het proefproject die eind 2013 aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.

 

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “De UiTPAS moet één geïntegreerde kaart en systeem zijn voor iedereen, maar waarbij mensen in armoede op een niet-stigmatiserende manier aan een kansentarief kunnen participeren. De UiTPAS is meer dan een kaart die de wildgroei aan kortingkaarten, voordeel- en kansenpassen wil vervangen. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor communicatie, een voldoende breed en divers aanbod en de nodige engagementen voor toeleiding om mensen op weg te helpen met de kaart. Met deze bijkomende testen wil ik onderzoeken hoe de UiTPAS kan uitgerold worden met maximale slaagkansen op succes.”