De politieke situatie in Herentals blijft na de recente gemeenteraadsverkiezingen van oktober tot op vandaag onzeker. In een gezamenlijke persbriefing laten vanavond Open VLD HNM, SP.a, Groen en Herentals-Anders weten dat ze mogelijke onregelmatigheden rond de verkiezingsuitgaven (kieswet) overgemaakt hebben aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor verder onderzoek. 

N-VA Herentals zou ontoelaatbare financiering en campagnevoering gebruikt hebben, zowel binnen (na 1 juli), als buiten de sperperiode (voor 1 juli).

'Ontoelaatbare financiering en campagnevoering door N-VA Herentals'

'Reeds in de aanloop van de verkiezingen van 14 oktober waren er tal van meldingen door bezorgde burgers over mogelijk ontoelaatbare financiering en campagnevoering door N-VA Herentals', zegt Peter Verpoorten namens  de verenigde Herentalse oppositiepartijen, uitgezonderd VB.

'Na de verkiezingsdag zijn deze bezorgdheden van burgers blijven binnenstromen.

Na bundeling van deze meldingen en nazicht van deze informatie hebben Open VLD HNM, SP.a, Groen en Herentals-Anders beslist om deze mogelijke onregelmatigheden over te maken aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor verder onderzoek.

Voor ons is het van het allergrootste belang dat de burgers van onze stad duidelijkheid krijgen over deze meldingen, zodat we weten of de verkiezingen van 14 oktober in Herentals vrij en eerlijk zijn verlopen.'

Installatie van nieuwe gemeenteraad kan nog niet plaatsvinden

'Een zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over deze kwestie is gepland voor 3 januari.

Dit onderzoek heeft tot gevolg dat de verkiezingen in Herentals voorlopig niet geldig verklaard kunnen worden, en dat de installatie van de nieuwe gemeenteraad niet kan plaatsvinden.

Namens Open VLD HNM, SP.a, Groen en Herentals-Anders hebben wij vanzelfsprekend onze volledige steun toegezegd aan dit onderzoek, en wij vragen aan iedereen, in het belang van onze stad, hetzelfde te doen', besluit Peter Verpoorten (Groen). 

Drie rechters Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Prof.dr. Herman Matthijs is voorzitter van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen : '3 rechters in de zitting van 3 januari horen iedereen die de klacht wil ondersteunen of weerleggen.

De uitspraak volgt over het algemeen zeer snel, omdat daar strikte en korte termijnen aan vasthangen. Een klacht over verkiezingsuitgaves is wel complexer dan over een betwiste stemmentelling, maar ook dan zou het oordeel al in de eerste dagen na de zitting moeten volgen.

Wat zo'n uitspraak zou kunnen zijn? Aan de ene kant dat er geen probleem is en dat de verkiezingen geldig waren, aan de andere kant dat de Herentalsenaren opnieuw moeten gaan stemmen, en alles wat daar tussen in valt. Er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.'

'Dat de verkiezingen in Herentals straks ongeldig zullen verklaard worden, verwacht ik niet meteen', zegt Peter Verpoorten (Groen). 'Maar we hopen dat de punten die we aanhalen ernstig worden beoordeeld.'

Details over de rechtspraak bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, klik hier.

Wordt vervolgd.