De federale ministerraad beslist ten vroegste 4 december of ze al dan niet noodopvang voor vluchtelingen organiseert op het Zilvermeer in Mol. Ondertussen gaat het provinciebestuur wel al in gesprek met kampeerders en zorgt ze voor extra informatie om ongerustheid weg te nemen.

Vorige week besliste het provinciebestuur om toestemming te geven aan Fedasil om het Zilvermeer als opvanglocatie voor vluchtelingen verder te onderzoeken. Gezien de dringende opvangnoden wil de provincie immers haar bijdrage leveren.

De deputatie stelde wel enkele strikte voorwaarden aan Fedasil: de opvang blijft beperkt tot einde maart en het comfort en de veiligheid van alle kampeerders moet gegarandeerd worden. Fedasil gaf ook garanties dat zij instaan voor permanente begeleiders en veiligheidspersoneel. Fedasil moet ten alle tijden rekening houden met de bezorgdheden van de campingbewoners.

Uitstel beslissing federale ministerraad

Het gaat nog steeds om een voorstel van Fedasil. Het is de federale ministerraad die beslist of er ook effectief opvang komt. Door een drukke agenda zal de ministerraad geen beslissing nemen op 27 november maar wordt dit agendapunt al zeker met een week uitgesteld. Fedasil zal pas na die beslissing communiceren.

Provincie gaat in dialoog met kampeerders

De provincie kreeg de voorbije weken heel wat reacties en vragen van kampeerders. De provincie wil hier zeker in dialoog gaan. Vorige week mailde ze daarom al haar kampeerders op jaar- en seizoenplaats. Deze week overlegde de directie van het Zilvermeer al een eerste keer met een vertegenwoordiging van kampeerders. Dit overleg gebeurde in een positieve sfeer en met wederzijds begrip.

Indien de ministerraad beslist om noodopvang te organiseren, zal het Zilvermeer aan Fedasil vragen zo snel mogelijk een informatievergadering in te richten voor alle kampeerders.

Website voor meer informatie

Alhoewel er nog steeds geen beslissing is, start vandaag het Zilvermeer met een extra pagina op haar website: http://www.zilvermeer.be/noodopvang.html. Op deze pagina komen de meest gestelde vragen waarop al voorlopig antwoord kan gegeven worden. Dit om onnodige ongerustheid bij de andere kampeerders te vermijden. De pagina zal steeds aangevuld worden met actuele informatie. Wie nog extra vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kan die steeds mailen naar dirk.geuens@zilvermeer.be.

Positieve en warme reacties

De provincie kreeg ook heel wat positieve reacties. Het Zilvermeer is blij dat als de noodopvang er komt, vele mensen hun steentje willen bijdragen om deze mensen in nood een warme opvang te bezorgen. Ook de gemeente Mol liet weten dat zij als gastvrije gemeente zich hiervoor wil inzetten.