Coronamaatregel Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft in een ministerieel besluit de uitsteltermijnen vastgelegd voor de rijopleidingen, rijexamens en het terugkommoment.

Om het coronavirus niet verder te verspreiden, worden momenteel tot en met 13 december 2020, geen rijexamens, rijlessen en sessies van het terugkommoment georganiseerd. "De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd.

Personen van wie het theorie-examen en voorlopig rijbewijs verloopt of die het terugkommoment moeten volgen, geven we zo voldoende tijd om een nieuwe afspraak in te plannen. We creëren zo ook ruimte in de opleidings- en examencentra", zegt minister Lydia Peeters.

"Tegelijk roep ik graag op om niet tot het laatste moment te wachten. Plan, van zodra het terug kan en mag, je afspraak tijdig in. Alleen zo kunnen we drukke momenten vermijden."

Rijopleidingen en rijexamen

De termijnen om rijexamens af te leggen, worden verlengd tot en met 30 september 2021.

Dat betekent dat wie

-geslaagd is voor een theoretisch examen (3 jaar geldig)
-lessen heeft gevolgd bij een erkende rijschool
-geslaagd is voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres)
-een verlenging krijgt tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die   examens of lessen vervallen is tussen 2 november 2020 en 29 september 2021.

Personen die een voorlopig rijbewijs hebben waarvan de geldigheid vervallen is, hoeven geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als je voorlopig rijbewijs vervalt.

Wie al een afspraak heeft vastgelegd voor het afleggen van het praktijkexamen hoeft geen retributiebijslag te betalen. Daarnaast wordt uiteraard ook hier de periode waarbinnen je het praktijkexamen kunt afleggen verlengd tot en met 30 september 2021.

De federale overheid is bevoegd voor het rijbewijs. Zij kan een initiatief nemen voor de verlenging van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider / 36 maanden met begeleider).

De federale overheid heeft reeds haar voornemen bekend gemaakt om ook de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen te verlengen tot 30 september 2021. Zodra daarover duidelijkheid is, zal dat vermeld worden op www.vlaanderen.be/rijopleiding-en-rijbewijs-behalen.

Terugkommoment

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die je moet volgen 6 tot 9 maanden na afgifte van je definitief rijbewijs B. Wanneer die termijn afloopt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan krijg je de tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment te volgen.

Wie het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn heeft gevolgd, krijgt een aanmaning en een extra termijn van 2 maanden. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijg je tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. Let wel, je betaalt dan nog steeds de toeslag die momenteel vastgelegd is op 51 euro, omdat je de eerste termijn liet verlopen.

Nascholing in kader van vakbekwaamheid

We verwachten dat de termijnen voor de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid verlengd zullen worden. Het is daarvoor wachten op een Europese verordening. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal daarover communiceren zodra daar duidelijkheid over is.

Rijgeschiktheid CARA

De diensten van het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen (CARA) blijven doorlopen. Sommige mensen kunnen omwille van een ziekte, ongeval of andere medische oorzaak mogelijk niet veilig als bestuurder van een voertuig deelnemen aan het verkeer.

Om te beoordelen of en hoe zij veilig een voertuig kunnen besturen, is een rijgeschiktheidsonderzoek nodig. CARA beoordeelt de rijgeschiktheid en levert de officiële rijgeschiktheidsattesten af.

www.vlaanderen.be/rijopleiding-en-rijbewijs-behalen