Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uitvoering beheerwerken omgeving Keeses Molen

Om de windvang van  de Keeses Molen Kasterlee zo optimaal mogelijk te maken en de molen beter in te passen in het landschap,  worden een aantal werken uitgevoerd in de nabije omgeving. Concreet gaat het om het inperken van de ondergroei op de flank van Kabouterberg en het kappen van een aantal bomen.

Volgende week wordt de  dichtbegroeide struiklaag op de flank van Kabouterberg deels weggehaald. ‘Door het her en der wegnemen van de onderbegroeiing wordt het zandige landschap en het reliëf op de flank van Kabouterberg aan de zijde van de Geelsebaan opnieuw leesbaar’ zegt Rob Guns, schepen van erfgoed. ‘Die bijzondere kwaliteit van het landschap kan dan spreken als van oudsher’.

‘Daarnaast loopt er een aanvraag om een aantal bomen aan het begin van de Kabouterstraat en de bushalte aan de Geelsebaan te kappen om de windvang en zichtbaarheid van Keeses Molen te optimaliseren, vertelt Rob Guns.’ ‘Sinds de opening van de molen heeft onze molenaar ervaren dat de windvang verstoord wordt waardoor de maalvaardigheid van de molen in het gedrang komt.

Willen we de molen in goede omstandigheden kunnen bewaren dan is het noodzakelijk dat hij voldoende draait.’ Deze ingreep komt tegemoet aan de ambitie om  Keeses Molen beter zichtbaar en beleefbaar te maken en zo bij te dragen aan de toeristische uitstraling van Kasterlee.

Ter compensatie wordt dit najaar een zone aangeplant met bosgoed en worden nieuwe bomen voorzien op het grondgebied.

Deel dit artikel