Umicore en Automotive Cells Company (ACC - een gemeenschappelijke onderneming van Stellantis, Mercedes-Benz en TotalEnergies - samen met haar dochteronderneming Saft) hebben een strategisch langetermijn bevoorradingsakkoord ondertekend voor kathodematerialen voor elektrische voertuigen (EV) in Europa.

Umicore zal de toekomstige grootschalige Europese batterijfabrieken1 van ACC bevoorraden met kathodematerialen met een hoog nikkel gehalte van de volgende generatie, vanuit haar nieuwe productiefabriek in Nysa, Polen.

De langetermijnovereenkomst zal starten met een jaarlijkse afnameverbintenis van 13 GWh, voor een groot platform van een Europese autofabrikant en waarvoor de eerste commerciële volumes begin 2024 worden verwacht.

Umicore en ACC delen de ambitie om dit partnerschap verder te ontwikkelen met het potentieel om de jaarlijks geleverde volumes te laten groeien tot ten minste 46 GWh tegen 2030, wat neerkomt op het aandrijven van ten minste 500.000 EV's per jaar.

De samenwerking ondersteunt ACC's groei- en duurzaamheidsambities door ACC gegarandeerde toegang te verlenen tot essentiële, hoog-performante en ethisch verantwoorde batterijmaterialen voor het opvoeren van haar Europese celproductie.

Umicore zal op haar beurt verzekerd zijn van een aanzienlijke vraag voor haar kathodematerialen en zal haar blootstelling aan belangrijke en verscheidene spelers in de EV-waardeketen verder diversifiëren.

"We zijn zeer verheugd om samen te werken met ACC door de snelle overgang naar elektrische mobiliteit mogelijk te maken," verklaarde Mathias Miedreich, CEO van Umicore.

"Onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van hoog-performante batterijmaterialen met een toonaangevend kwaliteitsniveau, samen met ons leiderschap op het vlak van duurzaamheid en onze gesloten kringloopbenadering maken van ons een vookeurspartner voor onze klanten wereldwijd."

"Met deze belangrijke overeenkomst, waarmee de bevoorrading van een cruciale component voor de batterij-industrie wordt veiliggesteld, bevestigt ACC haar ambitie om een Europese leider te worden op het gebied van autobatterijen die schone en efficiënte mobiliteit voor iedereen mogelijk maken", verklaarde Yann Vincent, CEO van ACC.

Dit langetermijn bevoorradingsakkoord is een belangrijke mijlpaal voor de Rechargeable Battery Materials activiteit van Umicore en vormt een aanvulling op het recente akkoord van Umicore met ACC over de recyclage van batterijen, waarbij Umicore de residuen van de batterijproductie zal recycleren in de testinstallaties van ACC in Frankrijk.

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt.

Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage.

De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.

Umicore's industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen.

De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.

ACC profiel

Automotive Cells Company (ACC) werd opgericht in augustus 2020 en is het resultaat van een initiatief van Stellantis en TotalEnergies - samen met haar dochteronderneming Saft - waar Mercedes-Benz zich onlangs bij heeft aangesloten, en dat sterk wordt gesteund door Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie.

ACC zal de deskundigheid van deze drie grote ondernemingen, met elkaar aanvullende vaardigheden en kennis, combineren. ACC streeft ernaar om batterijcellen en -modules voor elektrische voertuigen te ontwikkelen en produceren, met een nadruk op veiligheid, prestaties en concurrentiekracht, terwijl het hierbij het hoogste kwaliteitsniveau en de kleinste koolstofvoetafdruk garandeert.

In deze optiek zal ACC uitgroeien tot een Europese leider in autobatterijen die schone en efficiënte mobiliteit voor iedereen mogelijk maakt.  Foto archief NNieuws

https://www.acc-emotion.com