Umicore, Arkades en wat nog belangrijker is, de afgevaardigden van de 5 Olense basisscholen zijn bijzonder opgetogen over het educatief pakket dat Umicore in samenwerking met Arkades ontworpen heeft voor leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs. Aan de hand van lesopdrachten en praktische proefjes brengen de leerkrachten de leerlingen spelenderwijs de basisbeginselen bij van het bedrijf Umicore en introduceren ze de leerlingen in de wereld van duurzame technologieën.

Met dit educatief pakket willen Umicore en Arkades leerkrachten en leerlingen uit het laatste jaar van het basisonderwijs aanzetten tot wetenschappelijk denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatie. Aan dit educatief pakket koppelen we ook een bezoek aan Umicore. De leerlingen worden in zes lespakketten op dat bezoek voorbereid. Ze leren aan de hand van eenvoudige proeven hoe productieprocessen bij Umicore zijn opgebouwd.

Tastbare wetenschap

Raf Hendrickx, communicatiemanager bij Umicore "Umicore wil een aantrekkelijke werkgever zijn: zowel voor haar huidige als toekomstige medewerkers. De jongeren van vandaag vormen immers onze toekomstige medewerkers én leiders. Ze zijn één van de belangrijkste schakels in het bouwen aan een duurzame toekomst."

Het project kadert in de eindtermen van het lager onderwijs en werkt vakoverschrijdend. Zo komen leerlingen niet enkel meer te weten over wetenschap en chemie maar er komen ook sociale, taalkundige en wiskundige vaardigheden bij kijken.

De scholen gaan met het project vanaf volgend schooljaar van start. In het najaar zullen de eerste bedrijfsbezoeken - nieuwe stijl ' aan Umicore georganiseerd worden.