Arkades en Umicore werkten een educatief pakket uit voor leerlingen lager onderwijs. Dat wordt woensdagmiddag aan de Olense basisscholen voorgesteld. Het pakket is bestemd voor de leerlingen van de laatste graad van de scholen.

"Aan de hand van lesopdrachten en praktische proefjes brengen we de leerlingen spelenderwijs de basisbeginselen bij van een bedrijf bij en introduceren we hen in de wereld van duurzame technologieën.

Met dit educatief pakket willen Umicore en Arkades leerkrachten en leerlingen uit het laatste jaar van het basisonderwijs aanzetten tot wetenschappelijk denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatie. Aan dit educatief pakket koppelen we ook een bezoek aan Umicore.

Umicore wil een aantrekkelijke werkgever zijn: zowel voor haar huidige als toekomstige medewerkers. De jongeren van vandaag vormen immers onze toekomstige medewerkers én leiders. Ze zijn één van de belangrijkste schakels in het bouwen aan een duurzame toekomst.

Het project kadert in de eindtermen van het lager onderwijs en werkt vakoverschrijdend. Zo komen leerlingen niet enkel meer te weten over wetenschap en chemie maar er komen ook sociale, taalkundige en wiskundige vaardigheden bij kijken."