Tijdens de Green Week, een jaarlijks initiatief van de Europese Commissie dat dit jaar gewijd is aan een betere luchtkwaliteit, maakte Umicore de ingebruikname bekend van haar nieuwe productielijn voor katalysatoren voor zware dieselvoertuigen (HDD-katalysatoren) in Florange, Frankrijk. Umicore maakte eerder al bekend dat er een bijkomende lijn in die fabriek gebouwd zou worden om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag. Ook in de nieuwe katalysatorenfabriek in Bad Säckingen, Duitsland, zal de productie binnenkort opgestart worden. De katalysatoren die in deze vestigingen worden gemaakt, zullen autoconstructeurs en producenten van motoren in staat stellen om te voldoen aan de nieuwe Europese emissienormen.

Sinds de jaren zeventig is het aantal voertuigen op onze wegen, met inbegrip van vrachtwagens en bussen, fors gestegen. Doorheen de jaren hebben overheden dan ook luchtkwaliteitsnormen ingevoerd om de schadelijke effecten van uitlaatgassen op de menselijke gezondheid terug te dringen. Vandaag is bijna elke nieuwe auto - waar ook ter wereld geproduceerd - standaard uitgerust met een katalysator. In Europa wil de nieuwe Euro 6-norm onder meer de uitstoot van stikstofoxides (NO) door dieselvoertuigen met meer dan de helft terugdringen en ook de uitstoot van roetdeeltjes door benzinevoertuigen reduceren.

De katalysatoren van Umicore maken het mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren door schadelijke emissies te transformeren met behulp van geavanceerde katalyseprocessen. Zo helpt Umicore constructeurs intussen al 40 jaar de uitstoot van hun voertuigen terug te dringen. Wereldwijd is één op drie auto's vandaag uitgerust met een katalysator van Umicore.

"Umicore beschikt over een unieke knowhow om de groei van schone mobiliteit wereldwijd te ondersteunen. We leveren de autosector niet alleen technologieën voor uitstootbeperking maar ook materialen die gebruikt worden in batterijen en brandstofcellen, die aan de basis liggen van elektrische mobiliteit. Ook ons aanbod inzake recyclageactiviteiten is uniek, omdat we in staat zijn om zowel katalysatoren, batterijen als materialen uit brandstofcellen te recycleren", aldus Marc Grynberg, CEO van Umicore.

Umicore startte in 1968 met de ontwikkeling van haar uitstootbeperkende katalysatoren. De onderneming groeide uit tot een leider inzake autokatalysatoren voor personenwagens (‘light duty’) en verwierf recent ook een sterke positie voor zwaardere voertuigen (vrachtwagens e.d.). Wereldwijd biedt Umicore’s katalysatoractiviteit werk aan zowat 2.000 mensen, verspreid over 11 productievestigingen in Duitsland, Canada, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Japan, Brazilië, Zweden, Frankrijk en China. Daarnaast beschikt Umicore over 6 ontwikkelings- en testcentra, die gevestigd zijn in Duitsland, de VS, Brazilië, Zuid-Korea, Japan en China.

In deze video kunt u zien hoe Umicore bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit:                                    
http://www.umicore.com/en/media/videoLibrary/GreenWeek2013/