Umicore heeft rondom haar fabrieksterrein in Olen heel wat gronden in eigendom. Een aantal van deze gronden stelt zij gratis ter beschikking aan personen of verenigingen.

Op 1 juni 2013 ondertekenden Umicore en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een overeenkomst waardoor ANB een oppervlakte van bijna 17 hectare in beheer krijgt. Deze gronden, gelegen ten noorden van het fabrieksterrein, en grenzend aan het natuurgebied Olens Broek, zullen worden gebruikt om het wandelnetwerk verder te ontsluiten én de natuurwaarden te versterken. Een win-win voor mens en natuur.

·         Wandelnetwerk. De gemeente Olen, ANB en Umicore zullen een netwerk realiseren van 8 kilometer wandelpaden. Een groot voordeel voor wandelaars, die in de nabije toekomst kunnen genieten van een uitgebreider en aaneengesloten wandelparcours.

·         Natuurwaarden. Hiernaast beoogt het beheer het verhogen van de natuurwaarden. Concreet zal het terrein worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat, met o.a. een open zandvlakte. Zeldzame vogels als de gekraagde roodstaart, planten en insecten zoals de grijze zandbij, zullen er opnieuw een geschikt biotoop vinden.

Deze nieuwe overeenkomst met ANB past volledig in de filosofie van Umicore en de gemeente Olen van duurzaam ondernemen.

Vandaag vond de officiële opening plaats van het nieuwe wandelgebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos, Marcel Bellens burgemeester van Olen,  en Umicore onthulden een nieuw infobord en zaaiden symbolisch een eerste bloemenweide.  Foto Van the Man / Nnieuws LB.