Maandagnamiddag toonde Umicore Olen haar groeiambities aan de hand van geplande en recent uitgevoerde investeringen in productie, infrastructuur en milieu. Dit gebeurde in aanwezigheid van Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois en de top van het bedrijf.

Umicore Olen is al meer dan 100 jaar actief in Olen en wil daar minstens nog eens honderd jaar bij doen. Dat gaat niet vanzelf, dat kan enkel door te blijven investeren.

'Hier is hard aan gewerkt, met succes.'

Jan Vliegen, site-manager Olen: "Ik ben bijzonder fier vandaag te kunnen tonen dat
Umicore Olen klaar is voor een bloeiende toekomst, waarbij we sterk inzetten op
duurzaamheid. Niet enkel in de productie -door het inzetten op recyclage van grondstoffen en duurzame bevoorrading-, maar ook door het maken van producten voor duurzame toepassingen zoals herlaadbare batterijen voor elektrische wagens".

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister voor Buitenlands Beleid : "Innovatie is de sleutel tot groei en succes. Dat Umicore Olen blijft investeren is een bewijs dat Vlaanderen een toplocatie is en blijft voor
een kennisgedreven economie.

Umicore laat zien wat Vlaanderen te bieden heeft op gebied van kennis, onderzoek en ontwikkeling inzake materiaaltechnologie en recyclage, en daar mogen we heel trots op zijn."

Marc Grynberg, Chief Executive Officer Umicore: "Umicore wil in de komende jaren haar leiderschapsrol op vlak van duurzaamheid omzetten in een competitief voordeel.

Onze site in Olen toont vandaag al aan dat we hierin een verschil kunnen maken. Zo zetten we twee maal in op duurzame kobaltbevoorrading, enerzijds door onze ethische aankoopprincipes, anderzijds door in te zetten op recyclage van interne en externe afvalstromen."

Umicore Olen: topspeler in onderzoek en productie

De site heeft heel wat troeven in handen. Zo werken we in Olen op twee manieren mee aan herlaadbare batterijen voor elektrische wagens: de collega's van onderzoek en ontwikkeling onderzoeken hoe we die batterijen nog efficiënter kunnen laten werken en we recycleren en leveren kobalt en nikkel om zulke batterijen te produceren.

Bovendien zijn we ook wereldwijd leider in de productie van germanium wafers voor hoog-efficiënte zonnecellen. Ook hebben we de nodige investeringsruimte mét de nodige milieuvergunningen en een goede logistieke locatie.

De afgelopen jaren heeft de site hard gewerkt om zich op de kaart te zetten: de
winstgevendheid is verbeterd en de eerste stappen zijn gezet in het vernieuwen van de oude infrastructuur.

Olen, charging for the future : 2 keer duurzaam: aankoop & recyclage, investeringen 25 miljoen euro

Umicore Olen trekt de kaart van duurzaamheid: door ethische principes te hanteren bij de aankoop van grondstoffen én door in te zetten op recyclage van materialen.

Schone grondstoffen als competitief voordeel: we werken enkel met materialen die in
veilige, ethische en respectvolle omstandigheden zijn ontgonnen. Steeds meer klanten zijn bereid meer te betalen voor een eerlijk product.

Inzetten op recyclage: Bovendien recupereren we zoveel mogelijk metalen en
grondstoffen door materialen te recycleren. We geven de restproducten van klanten een tweede leven door er de grondstoffen zoals kobalt en germanium uit te halen,' onderstreept  Marc Grynberg.

Beelden & redactie Guy Verellen / NNieuws.