Umicore Olen en Arkades vzw (school voor hoogbegaafde leerlingen) uit Herentals hebben samen met de Olense basisscholen een educatief pakket ontworpen voor leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs. Aan de hand van lesopdrachten en praktische proefjes brengt het de leerlingen spelenderwijs de basisbeginselen van een bedrijf bij en introduceert het hen in de wereld van duurzame technologieën.

Met dit educatief pakket willen Umicore en Arkades leerkrachten en leerlingen uit het laatste jaar van het basisonderwijs aanzetten tot wetenschappelijk denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatie. "Aan dit educatieve pakket koppelen we ook een bezoek aan Umicore", zegt Raf Hendrickx, communicatiemanager Umicore Olen. "Umicore wil een aantrekkelijke werkgever zijn: zowel voor haar huidige als toekomstige medewerkers. De jongeren van vandaag vormen immers onze toekomstige medewerkers én leiders. Ze zijn één van de belangrijkste schakels in het bouwen aan een duurzame toekomst."

Het project kadert in de eindtermen van het lager onderwijs en werkt vakoverschrijdend. Zo komen leerlingen niet enkel meer te weten over wetenschap en chemie, maar er komen ook sociale, taalkundige en wiskundige vaardigheden bij kijken.