Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Umicore Olen sluit EIB-lening van €350 miljoen af ter ondersteuning Europese onderzoek en innovatie in EV-batterijmaterialen

Umicore Olen

Umicore heeft een lening van € 350 miljoen met een looptijd van acht jaar afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB).

De middelen zijn bestemd voor de financiering van een deel van Umicore's Europese onderzoek, ontwikkeling en innovatie (RDI) in technologieën voor herlaadbare batterijmaterialen voor elektrische voertuigen (EV) en de recyclage van EV-batterijen.

Umicore’s batterijmateriaaltechnologieën, het innovatie stappenplan en de volledige toeleveringsketen van batterijmaterialen die raffinage, de productie van zowel precursormaterialen als actieve kathodematerialen en recyclage omvat, leveren een aanzienlijke bijdrage aan de transitie naar schonere mobiliteit en de Green Deal-ambities van de Europese Unie.

Deze lening geniet van concurrerende financieringsvoorwaarden van de EIB en volgt op een lening van € 125 miljoen die de EIB in 2020 aan Umicore had verstrekt voor de financiering van Europa's eerste fabriek voor kathodematerialen voor elektrische voertuigen in Polen.

De EIB zet zich in om de ontwikkeling van Europa's industriële productiecapaciteit in de gehele waardeketen van de productie van EV-batterijen te ondersteunen. Het krediet, dat werd ondertekend tijdens het EIB Group Forum in Luxemburg*, kadert in de toezegging van de EU-bank om € 45 miljard extra uit te trekken ter bevordering van de Europese productie van geavanceerde strategische netto-nul-technologieën.

"Umicore is trots dat ze voor de tweede keer de steun van de EIB heeft gekregen, die ditmaal onze jarenlange ervaring en kennis van batterijmaterialen en -technologieën onderstreept. Ons leiderschap en onze expertise in batterijmaterialen bevorderen de innovatievoorsprong en het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde energietransitie. Deze lening versterkt onze balans verder via langetermijnfinanciering aan gunstige voorwaarden evenals onze innovatiekracht in deze hoogtechnologische industrie," zei Mathias Miedreich, CEO van Umicore.

 “Ter ondersteuning van het industrieel plan voor de Green Deal van de EU, spant de EIB zich in voor de financiering van de geavanceerde productie van strategische nettonultechnologieën in Europa. Deze lening steunt het ambitieuze RDI-programma van Umicore en belicht daarmee de belangrijke rol van de EU-Bank bij het vormgeven van de toekomst van de Europese batterij-industrie, die niet alleen belangrijk is voor het mondiale concurrentievermogen, maar ook voor een duurzame en koolstofarme toekomst,” aldus Robert de Groot, vicepresident van de EIB.

De innovaties en technologieën van Umicore in batterijmaterialen voor EV's zijn bestemd voor instapmodellen, voor auto's voor de massamarkt en auto's uit het topsegment, met technologieën gaande van NMC (nikkel, mangaan en kobalt) tot toekomstige HLM- (hoog lithium mangaan) en de volgende generatie solid-state en natrium-ion batterijtechnologieën. Klik hier voor meer informatie.

De Europese onderzoekscentra voor batterijmaterialen van de Groep bevinden zich in Olen, België; Kokkola, Finland; Nysa, Polen; en in Hanau, Duitsland. Umicore recycleert EV-batterijmaterialen op industriële schaal in Hoboken, België. In 2022 investeerde Umicore 316 miljoen euro of 7,6 procent van haar inkomsten in O&O.

 

De EIB heeft in 2023 haar financieringssteun aan batterijgerelateerde projecten verhoogd tot meer dan 1,6 miljard euro. In de afgelopen vijf jaar heeft de EIB dit soort projecten voor in totaal 2,8 miljard euro gefinancierd. Deze activiteiten dragen ook bij aan de doelstellingen van REPowerEU en het Green Deal Industrieel Plan, die zich richten op het terugdringen van Europa’s afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen en steun bieden aan de eigen productiecapaciteit voor netto-nul-technologieën voor een snelle en rechtvaardige overgang naar klimaatneutraliteit.

 

*Noot voor de redactie

 

  • Het forum van de EIB-Groep wordt live uitgezonden. Het onderwerp dit jaar is “European competitiveness in a polarised global context” (Europees concurrentievermogen in een gepolariseerde mondiale context). EIB President Nadia Calviño, opent de conferentie op 7 februari om 11.00 uur CET. Umicore CEO Mathias Miedreich zal om 17:25 uur deelnemen aan het panel “Competitiveness and innovation in European manufacturing(Concurrentie en innovatie in de Europese verwerkende industrie).

 

Over Umicore

 

Umicore is een toonaangevende circulaire materiaaltechnologiegroep. Ze legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise rond materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. De activiteiten zijn opgedeeld in drie business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is onderverdeeld in marktgerichte business units, die technologisch geavanceerde materialen en oplossingen bieden die essentieel zijn voor het dagelijks leven.   

 

Umicore haalt het merendeel van haar inkomsten uit materialen voor schone mobiliteit en uit recyclage en investeert het grootste deel van haar R&D ook opnieuw in die domeinen. De allesoverheersende doelstelling van Umicore is om duurzame waarde te creëren. Dat doel is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren en zo haar missie te verwezenlijken: materialen voor een beter leven.   

 

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn verspreid over de hele wereld om optimaal te kunnen voldoen aan de behoeften van haar internationale klanten. De Groep heeft in 2022 (metaal niet inbegrepen) een inkomen van € 4,2 miljard gegenereerd (omzet van € 25,4 miljard) en heeft op dit moment meer dan 11.000 mensen in dienst.

 

Over de EIB

 

De Europese Investeringsbank (ElB) is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De EIB financiert gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. EIB-projecten versterken het concurrentievermogen, stimuleren innovatie, bevorderen duurzame ontwikkeling, versterken sociale en territoriale cohesie, en ondersteunen een rechtvaardige en snelle transitie naar klimaatneutraliteit. De EIB-Groep, waartoe ook het Europees Investeringsfonds (EIF) behoort, ondertekende in 2023 voor in totaal € 88 miljard aan nieuwe kredietovereenkomsten voor meer dan 900 projecten. Met deze toezeggingen wordt naar verwachting circa € 320 miljard aan investeringen aangetrokken, waarmee 400 000 bedrijven en 5,4 miljoen banen worden ondersteund.

 

Alle projecten die de EIB-Groep financiert, zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. De EIB-Groep financiert geen investeringen in fossiele brandstoffen. Wij zijn goed op weg om onze toezegging in het kader van onze routekaart voor het klimaat waar te maken: in de periode tot 2030 voor € 1 biljoen aan investeringen in klimaatactie en milieuduurzaamheid ondersteunen. Meer dan de helft van de jaarlijkse kredietverlening van de EIB-Groep gaat naar projecten die direct bijdragen aan beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, en aan een gezondere leefomgeving.

 

Ongeveer de helft van de EIB-financiering binnen de Europese Unie gaat naar de cohesieregio’s, waar het inkomen per hoofd van de bevolking lager ligt. Dit onderstreept de inzet van de Bank om inclusieve groei te stimuleren en verschillen in levensstandaarden te verkleinen.

Umicore Olen

Deel dit artikel