Naar aanleiding van de RTBF-reportage van 9 december over het beheer van radioactief afval in België, wil Umicore bepaalde informatie die op misleidende of foutieve manier werd voorgesteld tijdens de reportage, rechtzetten.

'Vooreerst is het van essentieel belang om toe te lichten dat de concentratie aan radioactiviteit zoals opgemeten door Greenpeace in de nabijheid van Umicore's fabriek in Olen zeer laag is en, in tegenstelling tot wat de reportage insinueert, op geen enkele manier een bedreiging inhoudt voor de publieke gezondheid of het milieu', zegt Marjolein Scheers, comminicatie Umicore.

'Greenpeace heeft een concentratie aan radioactiviteit opgemeten in een grootorde van 1 tot 10 microsievert per uur, wat overeenkomt met een honderdste of een duizendste van de blootstellingsnorm die op jaarbasis niet mag overschreden worden.

Met andere woorden, men zou 100 tot 1.000 uren op dit pad moeten blijven stilstaan om de norm te bereiken.

Ter vergelijking, een röntgenfoto stelt ons bloot aan 5.000 microsievert en ligt dus 500 tot 5.000 keer boven de metingen in Olen.

In de reportage worden metingen uitgedrukt in miljoensten aan Sievert (microsievert) en normen uitgedrukt in duizendsten Sievert (millisievert) naast elkaar vernoemd, wat op die manier aanleiding geeft tot misleiding van het publiek.

Daarnaast is de vergelijking die tijdens de reportage wordt gemaakt tussen de kosten voor de verwerking van radioactief afval afkomstig van kerncentrales en de residuen opgeslagen op de site van Umicore in Olen, irrelevant.

Het afval afkomstig van kerncentrales betreft 'Categorie C' afval (volgens de classificatie van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie) met een hoog activiteitsniveau en het scheidt ook een aanzienlijke hoeveelheid warmte af. Dit type afval dient opgeborgen te worden op honderden meters diepte wat de bijzonder hoge kost verklaart voor hun verwerking.

De residuen op de site van Umicore (voornamelijk residuen van categorie A en voor een kleine hoeveelheid categorie B afkomstig van productieactiviteiten die sinds de jaren 70 werden stopgezet) zijn in zeer beperkte mate radioactief en werden ter plaatse opgeslagen in lijn met de adviezen van de bevoegde federale agentschappen.

Strikte controles worden regelmatig uitgevoerd door deze agentschappen. De voorzieningen die door Umicore werden opgebouwd om aan haar verplichtingen te voldoen zijn voldoende en insinuaties dat dit niet het geval zou zijn, zijn ongegrond.

Tot slot, heeft Umicore op alle vragen die de RTBF gesteld heeft geantwoord, in tegenstelling tot wat beweerd wordt in de reportage.

Umicore beheert op transparante, proactieve en verantwoordelijke wijze deze nalatenschap en haar impact op het milieu, als gevolg van decennialange industriële productie en betreurt dat foutieve of op misleidende wijze voorgestelde informatie op deze manier verspreid werd.'  Foto Nnieuws.