"De loonkost in ons land is al bij de hoogste in de wereld. Voor bepaalde vakbonden is die blijkbaar nog niet hoog genoeg", reageert Karel Van Eetvelt (foto) op de vakbondsactie vandaag over arbeiders-bedienden. De loonkosthandicap in België strandt in 2013 op 5,1%. Sinds 1996 bouwde ons land een loonkloof van bijna 13% op tegenover buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, rekening houdend met de uurloonkosten én de arbeidsproductiviteit. Dit treft vooral de arbeidsintensieve sectoren waar veel arbeiders zijn tewerkgesteld.

De acties en eisen van de vakbonden noemt UNIZO dan ook "ongepast". De ondernemersorganisatie wijst er bovendien op dat zwaaien met voorbeelden als Nike om de vakbondseis rond het statuut kracht bij te zetten "onrealistisch is". "Ons land telt vooral KMO's, al dan niet met een familiaal karakter. Nike als voorbeeld gebruiken om aan te tonen dat arbeiders en bedienden gelijkgeschakeld kunnen worden, is misplaatst. Voor KMO's is dit niet haalbaar". UNIZO pleit voor de dringende invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders-bedienden.

Verder benadrukt UNIZO dat bedrijven nu vooral met rechtsonzekerheid leven inzake het statuut. Vakbondsacties als vandaag versterken die bezorgdheid alleen maar nog. "De knagende onzekerheid heeft gevolgen voor de tewerkstelling. Veel bedrijven geven aan dat ze omzichtig omspringen met aanwervingen, net omwille van onduidelijkheid over de kosten van de opzeg na 8 juli. Ook buitenlandse bedrijven stellen investeringen uit", besluit UNIZO.