Openbare werken, doorn in het oog van bewoners en bezoekers. Het spreekt voor zich dat lokale handelaars en ondernemers wegenwerken in de nabijheid van hun onderneming met argusogen bekijken.


“Als de werken zo ingrijpend zijn dat de zelfstandige zijn zaak een tijd moet sluiten, kan dit voor hen de doodstreek betekenen,” vertelt Kristof Thijssens, “Er is een vergoeding voorzien voor zaken die langdurig de deuren moeten sluiten, maar deze kan slechts verkregen worden na 7 dagen sluiting. Het streefdoel is om het niet zover te moeten laten komen.”

De meest ingrijpende werken in de Kempen zijn gekend: de Noord-Zuidverbinding. Dit groots project loopt al een hele tijd, en is nog steeds in volle ontwikkeling. Ondernemers worden geïnformeerd en samengebracht door een bereikbaarheidsadviseur.

De lokale handelaars weten op deze manier perfect wat hen te wachten staat, en met de opdrachtgever alsook met de aannemers worden afspraken gemaakt die zoveel als mogelijk rekening houden de lokale ondernemer. Dit succesverhaal toont aan dat gemeentes in de Kempen ook budgetten ter beschikking moeten stellen voor bereikbaarheidsmanagement.

Het moet niet gaan om zulke grootschalige projecten om dienst te doen op een bereikbaarheidsadviseur; in de eerste plaats zou de lokale UNIZO-afdeling betrokken moeten worden. Kristof Thijssens: “Dit zou een reflex moeten zijn en kan makkelijk bewerkstelligd worden door in het lastenboek een onderdeel ‘bereikbaarheid van ondernemers tijdens openbare werken’ op te nemen. Op deze manier vermijdt men op een handige manier de frustratie van ondernemers.”

Dit bereikbaarheidsmanagement wordt gedeeltelijk door de Vlaamse overheid gefinancierd en heeft zijn nut bewezen. In onze regio merken we een duidelijk verschil tussen gemeenten waar geen bereikbaarheidsadviseur werd aangesteld en gemeenten waar dit wel gebeurde.

Een degelijk bereikbaarheidsmanagement staat omgekeerd evenredig met het aantal klachten en vragen die bij UNIZO binnenkomen.