De werkgeversorganisaties vinden de relancemaatregelen van de federale regering onvoldoende om de bedrijven zuurstof te geven. "De doorbraak waar we zo om hebben geroepen, is er niet", zegt Karel Van Eetvelt van Unizo.

Ook werkgeversorganisatie Agoria vindt dat de maatregelen "te laat, te beperkt en te weinig geloofwaardig" zijn.

"Dit is een goeie stap, maar het is een zeer kleine stap. De concurrentiehandicap zal blijven wat ze is", aldus Van Eetvelt, die een grotere lastenverlaging wil.

"Wat de relance betreft: met wat hier op tafel ligt, ben ik zeker dat er meer faillissementen gaan zijn volgend jaar en dat de werkgelegenheid verder zal dalen. De doorbraak waar we zo om geroepen hebben, die is er niet."

De werkgeversorganisaties zijn tevreden over het feit dat de regering het begrotingstekort beperkt tot 2,15 procent, zoals afgesproken is met Europa. "Het aanhouden van dit traject is belangrijk. Onze internationale geloofwaardigheid hangt daarvan af", luidt het in een gezamenlijk persbericht van BECi, BB, FWA, Unisoc, Unizo, UWE, FEB en Voka.

Over andere maatregelen van de regering zijn de werkgeversorganisaties minder tevreden. "We stellen ons ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen omdat ze de relance zouden kunnen afremmen, zoals bijvoorbeeld de zoveelste aanpassing van het systeem van de notionele intrestaftrek waardoor het vertrouwen van investeerders eens te meer aangetast wordt."

Geleidelijke afbouw concurrentiehandicap komt te laat

"Daarenboven komt de noodzakelijk forse en snelle vermindering van de concurrentiehandicap er niet in 2013, de geleidelijke afbouw ervan tegen 2018 is echt te laat", klinkt het.

"Hoewel het objectief dat vooropgesteld wordt -met name de wegwerking van deze loonkostenhandicap- lovenswaardig is, vrezen we dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zullen zijn als de vooropgestelde economische groeiprognoses, die aan de basis liggen van deze voorstellen, niet gehaald worden."

De werkgeversorganisaties vragen om van concurrentieverhogende maatregelen en de zoektocht naar meer efficiëntie "topprioriteit" te maken. Tot slot willen ze snel duidelijke afspraken met de regering over hoe het dossier arbeiders/bedienden zal worden geregeld.

Dat is een "zwaard van Damocles" dat de aangekondigde maatregelen inzake loonmatiging teniet kan doen, luidt het.