Elke ondernemer, of hij nu handelaar of multinational is, heeft de gemeentelijke overheid nodig om te kunnen ondernemen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor ondernemers daarom van groot belang.

Naar aanleiding van de verkiezingen analyseerden de Kempense UNIZO-afdelingen systematisch het bestuur in hun gemeente of stad en formuleerden hun prioriteiten. Die werden ondertussen aan alle lokale partijen overgemaakt. 

Met deze belangrijke verkiezingen in het vooruitzicht helpen wij u graag met stemadvies. Stem 14 oktober zeker op ondernemers of op ondernemersvriendelijke kandidaten! Ondernemers staan met beide voeten op de grond en weten hoe ze op een efficiënte manier een gemeente kunnen besturen.

Inhoudelijk kan je een ondernemersvriendelijke kandidaat herkennen aan zijn/haar aandacht voor volgende zaken:

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is voor ondernemers actief in de lokale handel het belangrijkste aandachtspunt voor het gemeentelijk beleid. Niet alle steden en gemeenten besteden op dezelfde goede manier aandacht aan ondernemers bij openbare werken.

Ondernemers vragen vooral tijdige en juiste informatie, een goede coördinatie en spreiding van de werken en overleg. Voorts stippen ondernemers een efficiënt parkeerbeleid (voldoende plaatsen, een vlotte toegang) en aandacht voor de organisatie van bedrijventerreinen (betere signalisatie naar de terreinen, bewegwijzering binnen de terreinen, veiligheid) aan. 

Dienstverlening
Op de tweede plaats voor een ondernemersvriendelijke stad of gemeente komt de dienstverlening. In elke gemeente is er vooreerst één duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers nodig. Ook vragen ondernemers een geïntegreerde dienstverlening die alle federale, Vlaamse, Brusselse en gemeentelijke gegevens bundelt. Zo zou een ondernemer bij zijn opstart één aanspreekpunt moeten kunnen hebben voor informatie over reglementen, vergunningen, belastingen en subsidiemogelijkheden vanuit alle beleidsniveaus. “Ondernemers worden vandaag nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd als ze zich in een gemeente of stad willen vestigen”, aldus UNIZO. 

Kernversterking
Kernversterking is voor UNIZO een sleutelwoord als het over detailhandel gaat. Er is een toenemend buitenstedelijk winkelaanbod, een evolutie die we over heel de regio aanschouwen. Vooraleer grootschalige projecten van start kunnen gaan, verwachten ondernemers dat er een duidelijke en consistente detailhandelsvisie op tafel ligt zodat de handelszaken in de centra niet rechtstreeks bedreigd worden door ontwikkelingen in de rand.

Fiscaliteit 
De lokaal actieve ondernemers hebben weinig zicht op de vele gemeentelijke belastingen en retributies en kunnen ze vaak niet vergelijken met andere steden of gemeenten. Ze vestigen zich veelal in de gemeente waarin ze wonen en betalen de bijhorende belastingen. UNIZO pleit in alle geval voor een stop op bijkomende of hogere belastingen in de volgende zes jaar. Daarenboven wil UNIZO een administratief eenvoudige en economische verantwoorde lokale fiscaliteit. 

Participatie
UNIZO als de beste gesprekspartner van de gemeente. Een lokale UNIZO-afdeling heeft vertegenwoordiging vanuit verschillende sectoren van zelfstandige ondernemers. Dit zorgt ervoor dat wij de stem van de lokale ondernemer zeer goed weergeven. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die participatie hoog in het vaandel dragen. We wensen zoveel mogelijk inspraak van ondernemers in adviesraden.

Hou voor 14 oktober deze zaken zoveel als mogelijk in de gaten, en stem op de ondernemende kandidaten uit uw gemeente! Ook starten wij hierrond een actie op onze Facebook-pagina: www.facebook.com/unizokempen..

WWW.UNIZO.BE/KEMPEN