Vanaf maandag 24 februari is het noordelijke gedeelte van de Noord-Zuid Kempen, de verbinding Geel-Turnhout, in gebruik.  De inhuldiging vindt zondag 23 februari plaats. UNIZO is tevreden maar brengt toch enkele Kempense mobiliteitsproblemen onder de aandacht.

Felicitaties

Komende zondag wordt de 'N19g' ingehuldigd, de rechtstreekse verbinding tussen Geel en Turnhout, o.a. via een tunnel doorheen het natuurgebied de Hoge Mouw.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de mobiliteit van de Kempen. UNIZO Kempen wenst dan ook uitdrukkelijk de bouwheer, het Vlaams Gewest, de aannemers, betrokken gemeentes,.... te feliciteren met deze mijlpaal. 

Deze realisatie toont aan dat grote infrastructuurwerken best nog wel lukken in Vlaanderen, maar ook dat de voorbereiding teveel tijd in beslag nam.  UNIZO hoopt dan ook dat het decreet complexe projecten met haar geïntegreerde vergunningen -en planningsproces hier vooruitgang biedt

Aandachtspunten

UNIZO wijst op het enorme belang van een goede mobiliteit op het investeringsklimaat en de tewerkstelling in de Kempen.  Vandaar dat UNIZO vraagt om resoluut de verdere mobiliteitsproblemen in de Kempen aan te pakken :

- in navolging van de Noord-Zuid Kempen te Kasterlee en Geel de studie Zuiderkempen valoriseren met aansluitingen op de Noord-Zuid Kempen in de richting van Herselt en Aarschot

- de aanbevelingen van de studies mobiliteit Noorderkempen en Zuiderkempen prioriteit geven, rekening houdend o.a. met de intenties van de gemeentes in Noord-Brabant en het mobiliteitsplan Parkstad Turnhout

- onoordeelkundig vergunde sites voor grootschalige detailhandel en hun bijhorende verkeersstromen (Shoppingcenter Olen, Steenweg op Gierle te Turnhout) beter doen inpassen in hun omgeving en kansen bieden voor een kernversterkend beleid in de Kempense gemeentes.

- de Kempen systematisch mee betrekken bij discussies over de Antwerpse grootstedelijke mobiliteit (Oosterweelverbinding, files E313, verkeer van A12/E19 naar Liefkenshoektunnel,....)

Participatie en begeleiding

Ondernemers moeten actief betrokken worden bij het uitwerken van deze plannen via hun lokale ondernemersvereniging of UNIZO Kempen. Ondernemers zijn immers echte ervaringsdeskundigen, zij beleveren hun klanten, ontvangen bezoekers, sturen transporteurs aan,....  
Zowel intuïtief - vanuit hun jarenlange praktijk - als via bevragingen van hun klanten, leveranciers en werknemers kunnen ondernemers een uniek perspectief bieden op mobiliteitsoplossingen.

Tijdens de uitvoering van openbare werken ondervinden ondernemers dan ook als eerste de impact van deze werken.  Communicatie naar leveranciers toe ivm omleidingen, omzetdalingen bij handelszaken,...   Er is nood aan een aangepaste begeleiding voor ondernemers tijdens zulke periodes.  UNIZO wil dan ook dat er verder geïnvesteerd wordt in bereikbaarheidsadvies tijdens openbare werken door adviseurs die vertrouwd zijn met de ondernemerswereld.