Het is akelig stil op straat. Door de coronamaatregelen zijn heel wat ondernemingen verplicht gesloten. Anderen hebben zelf noodgedwongen de deuren moeten dichtdoen door een gebrek aan opdrachten of door afwezigheden bij hun personeel. In de beste omzetweken van het jaar, blijven non-food handelaars met hun hoge voorraden zitten.

Carl Van Dyck, directeur UNIZO Provincie Antwerpen, pleit ervoor om juist nu in actie te schieten: "Verschuif de zomersolden naar 1 augustus en voer de openbare werken nú uit." UNIZO is dan ook zeer tevreden met de steun die KMO-minister Denis Ducarme gisteravond uitsprak voor het UNIZO-voorstel om de sperperiode te verruimen en de solden op te schuiven naar 1 augustus.

Zomersolden naar 1 augustus

Als er in mei, juni en juli niets verandert aan de actuele sper-en soldenwetgeving zal dit zonder enige twijfel een bloedbad creëren onder de Belgisch modesector met heel wat faillissementen en banenverlies tot gevolg.

UNIZO vraagt om de solden een maand uit te stellen, en de sperperiode te laten ingaan zodra de verplichte sluiting voor winkels wordt opgeheven. Uit een recente bevraging van UNIZO blijkt dat maar liefst 73% van de handelaars voorstander is van het verschuiven van de zomersolden naar augustus.

Bij de mode-gerelateerde handelaars is zelfs 83% voorstander. "Ik benadrukt dat lokale ondernemers de steun van de burger nodig zullen hebben om deze periode te overleven. Winkelhieren is hét sleutelwoord. Samen met de lokale besturen moeten we alles uit de kast halen om de consument hiervan bewust te maken. Samenwerken werkt," aldus Carl Van Dyck.

Maak werk van de wegenwerken

UNIZO dringt er bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om nu werk te maken van zoveel mogelijk wegenwerken. "Dit is het uitgelezen moment om werk te maken van wegenwerken in de handelscentra en winkelstraten. Quasi alle horeca en handelszaken zijn gesloten," zegt Carl Van Dyck.

Zo worden getroffen ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn en die een extra bittere pil zijn bovenop het huidige verlies.

"Maar pak het wel slim aan: zorg ervoor dat de grootste hinder van openbare werken niet net na de crisis de heropleving van de economie in het gedrang zou brengen, en neem de nodige social-distancing en veiligheidsmaatregelen in acht."

Het maximaal uitvoeren en afwerken werken in deze coronatijd veronderstelt ook dat de bevoegde overheden hier de nodige budgetten voor vrijmaken, zodat de betrokken bouwbedrijven op tijd betaald kunnen worden.