De hinder door de werken aan  de Noord-Zuid Verbinding is al bij al beperkt gebleven. Dat blijkt uit een grondige evaluatie ervan door UNIZO Kempen. De Noord-Zuid Verbinding Kempen is een project met  groot belang voor de verkeersveiligheid op de E313 en voor het plaatselijk verkeer. Daarnaast moet  het nieuwe complex in Geel-West de aantrekkingskracht van de Zuiderkempen voor economische investeringen  sterk stimuleren door een vlottere bereikbaarheid, benadrukt UNIZO regiodirecteur  Kristof Thijssens (op de foto rechts).

Het vlot verloop van de werken met relatief beperkte hinder voor bedrijven en burgers schrijft de ondernemersorganisatie onder meer toe aan het inzetten van  bij UNIZO gevestigde bereikbaarheidsmanager onder de leiding van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De ondernemersorganisatie bepleit wel  een uitbreiding van de inkomenscompensatie voor ondernemers getroffen door hinder.

Daardoor werden de betrokken ondernemers  betrokken  al voor de uitvoeringsfase. De communicatie werd voorts   geoptimaliseerd  door de maandelijkse Minder Hinder-vergaderingen, de specifieke info en communicatievergaderingen, door de samenwerking met de communicatie ambtenaren van de drie betrokken gemeenten, met de plaatselijke pers en via de  gemeentelijke infobladen." De komende maanden wordt de noordelijke rotonde afgewerkt en moeten de aansluitingen gerealiseerd  worden met de nieuw aangelegde wegen.  De bereikbaarheidsadviseur voor ondernemingen  zal daarom de nodige voorlichting blijven  geven aan de ondernemers, zowel inzake bereikbaarheid van winkel- en dienstenbedrijven en hun klanten  als aan alle andere betrokken ondernemingen en leveranciers.

Ondanks al deze inspanningen kan de vaak onvermijdelijke hinder door dergelijke werken  ernstige gevolgen opleveren  voor ondernemers. Dat gaat over omzetverlies  zelfs in het slechtste geval  tot faillissement. Daarom bepleit UNIZO een hervorming van de bestaande inkomenscompensatievergoeding om een aantal hindernissen voor ondernemers enigszins op te vangen.

Zelfstandigen die door hinder bij openbare werken getroffen worden en daardoor moeten sluiten, kunnen nu al  vanaf de achtste opeenvolgende gesloten dag een vergoeding aanvragen bij het Participatiefonds. Hoewel de regeling jaar na jaar meer aanvragen telt, is de maatregel nog te weinig bekend. Bovendien wordt jaarlijks tien procent van de aanvragen geweigerd of onontvankelijk verklaard. UNIZO bepleit daarom een versoepeling van de voorwaarden, een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en een uitbreiding van de vergoeding. Zo wil de ondernemersorganisatie onder meer een vergoeding vanaf de eerste dag  hinder, de  afschaffing van de strikte aanvraagtermijnen en een belastingvrije vergoeding. Samen met de preventie en de informatie, kunnen daardoor jobverlies, stopzettingen en faillissementen worden vermeden, besluit UNIZO.

Ondernemers geconfronteerd met hinder door openbare werken  kunnen daarvoor terecht bij het UNIZO Service Center 078 35 39 39,  mail service@unizo.be  of bij UNIZO Kempen tel 014/58.01.88  mail kempen@unizo.be.