Maandagnamiddag kwamen de ministers Peeters en Crevits – nu echt officieel na alle juridische vertragingsmanoeuvres- de werken aan de Noord-Zuid in de Kempen openen.Kristof Thijssens directeur Unizo Kempen : 'Voor de bereikbaarheid van ondernemers tijdens de openbare werken aan de Noord-Zuidverbinding zal Johan Vanloon (johan.vanloon@unizo.be) instaan. Elk ondernemersprobleem tijdens de werken zal door hem meegepakt worden naar de werfvergaderingen.

Een bereikbaarheidsadviseur vervult een brugfunctie tussen de ondernemers en alle andere partners die betrokken zijn bij deze openbare werken. De bereikbaarheidsadviseur communiceert vooral van en naar de ondernemers, en dat in alle fasen van de werken: vanaf de ontwerp- en conceptfase tot en met de uitvoering van het project.

Zo probeert UNIZO in samenwerking met de Administratie Wegen en Verkeer de hinder voor de ondernemers tot een minimum te beperken. Juiste communicatie is een cruciaal punt in de uitbouw van deze functie.

UNIZO Kempen blijft wel verder pleiten voor de uitbreiding van de functie van het bereikbaarheidsmanagement naar alle openbare werken in de Kempen (ook diegene die niet door het Agentschap Wegen en Verkeer worden georganiseerd, zoals die van de NV Scheepvaart, gemeentes, openbare nutsbedrijven enz..).

Ook heeft de Kempen -om het ondernemerschap veilig te stellen- de komende jaren nood aan bijkomende investeringen in de Mobiliteit.

De opwaardering van het Albertkanaal, om de overtollige E313 te ontlasten, en de bijbehorende verhoging van de bruggen, moet gegarandeerd blijven. De timing van deze intentie staat door de Vlaamse begrotingssituatie actueel enorm onder druk.

De Kempen heeft daarnaast ook nog nood aan een aantal belangrijke ringwegen de komende jaren, prioritair deze rond Retie/Geel, maar ook Herselt voor de aansluiting op de autosnelweg Aarschot-Brussel.

UNIZO hoopt dat deze Noord-Zuid-werken en de samenhangende intenties in bereikbaarheid een begin en zeker geen eindpunt betekent in de ontwikkeling van de mobiliteit van onze Kempense ondernemers'.

Kasterlee verheugd over officiële start Noord Zuid Kempen  
  
Vandaag kwamen zowel Vlaams minster-president Kris Peeters als Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits naar de Kempen voor de officiële start van de Noord Zuid Kempen. Beide ministers zetten daarbij de rol van de burgemeeesters van Geel en Kasterlee in de verf die tot dit resultaat hebben geleid.
 
Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Kasterlee Ward Kennes  bouwde zijn toespraak  op rond vijf V’s : verenigen, vertrouwen, versnellen, vreugde en vooruitzien. 
 
Ward Kennes : 'Door vele  de gemeentebesturen, de werkgevers en werknemers, IOK, de conferentie van Kempense burgemeesters en Resoc rond dit project te verenigen  werd een zeer ruim draagvlak   gecreëerd  waardoor men in Brussel meer druk kon uitoefenen. 
 
De start van de werken is belangrijk om het vertrouwen in de politiek  te herstellen. Ondanks scepsis, ongeloof en soms ook obstructie wordt vandaag bewezen  dat er  in Vlaanderen nog belangrijke  politieke beslissingen  kunnen worden genomen en uitgevoerd.
 
Tegenstanders van een  maatschappelijk project vinden vandaag te makkelijk hefbomen en kapstokken voor vertragingsmanoeuvres.  Er is nood aan procedures om na inspraak, studie en overleg de uitvoering van grote werken te versnellen.
 
In Kasterlee heerst grote vreugde dat de werken  om de dorpskern te bevrijden van het voorbijrazende verkeer eindelijk zijn gestart. Ondertussen zijn de eerste initiatieven genomen rond de herinrichting van de invalswegen en het marktplein.
  
We moeten ook vooruitzienwant deze  werken  zijn een cruciale schakel in de volledige Noord-Zuidverbinding tussen Nederland en het Hageland.  Maar in de toekomst moet Vlaanderen ook werk maken van de verbinding van Turnhout  naar Nederland (via het bretellenmodel) en van een ring rond Herselt'. 
 


Foto : burgemeester Ward Kennes van Kasterlee, minister Crevits, de Kastelse schepenen Bea Jaenen, Miel Hermans, Jef Van de Perre, minister-president kris Peeters en ere-burgemeester Walter Otten vierden mee de officiële start van de werken aan de NZK.