Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

UNIZO Provincie Antwerpen legt lat voor zichzelf op Fit for 55 en circulaire economie

KampC

UNIZO provincie Antwerpen was samen met een groep geïnteresseerde ondernemers en Lukas de Man te gast bij de installatie The Exploded View Beyond Building op Kamp C Westerlo.

De installatie toont meer dan 100 biobased bouwtoepassingen, circulaire bouwmethoden en vertelt het verhaal van de veranderende waardeketen waar het deel van is.

'Het werd een inspirerend, uitdagend maar ook heel nuchter en echt bezoek met ondernemers die kijken naar de toekomst', zegt Stéphane Vanden Broeck, adviseur duurzaamheid en circulaire economie.

'Dit bezoek kadert ook in het bredere aanbod dat UNIZO provincie Antwerpen ontwikkelde voor ondernemers.  De klimaatdoelstellingen die Europa vooropstelt hebben een impact op iedereen, maar zeker voor ondernemers.

Het staat dan ook vast dat heel wat ondernemers op zoek zijn naar de beste manier om binnen hun bedrijf de juiste maatregelen te nemen. Daarbij is het duidelijk dat dat voor elke ondernemer anders zal zijn. Om ondernemers te adviseren rond dit thema leek het ons een goed idee te kijken wat dit voor ons zou betekenen. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de effecten en gevolgen?

Op basis van onze eigen CO² analyse werd dan een actieplan geformuleerd om onze impact te reduceren. Door dit traject zelf te doorlopen, hebben we een goed zicht gekregen op hoe je de vertaalslag van meten naar acties kan maken. Iets wat heel wat ondernemers de komende jaren zullen moeten doen.

Die regelgeving zal vooral snel voelbaar worden bij B2B bedrijven of bedrijven die met grote ondernemingen samenwerken zowel als toeleverancier als afnemer. De eerste ondernemers lieten ons al weten dat op hun factuur een CO²-taks te vinden was. Heel wat ondernemers zullen dan ook om die samenwerkingen veilig te stellen de komende jaren moeten aantonen hoe zij met verduurzaming bezig zijn.

Naast deze regelgeving zien we ook steeds meer ondernemers die de omslag naar de circulaire economie willen maken. Bij de starters was het sowieso een tendens die al enige tijd in stijgende lijn zit, maar ook heel wat doorwinterde ondernemers verkennen.

Reststromen, energiehuishouding, lokale samenwerkingen, … het zijn allemaal aspecten die onder de loep worden genomen. Met een aantal van deze ondernemers gingen we op inspiratiereis rond circulaire economie naar Berlijn. Maar dat mocht geen one-shot zijn. Ondernemers zijn op zoek naar antwoorden en collega-ondernemers om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die zich stellen.

UNIZO provincie Antwerpen zet dan ook in op een aanbod dat tegemoet komt aan de noden van ondernemers :

  • Op 25 mei starten we daarom met een community die 4x per jaar zal samenkomen rond het thema circulaire economie. We merken dat een sterk netwerk een cruciale factor is binnen de circulaire economie en willen dat faciliteren. Fysiek, maar er bestaat ook een digitale LinkedIn community.
  • Daarnaast starten we met een reststromenbibliotheek waar ondernemers hun reststromen in kwijt kunnen. Er is een groot verschil tussen afval en een reststroom, maar we bewaken dat er bij elke reststroom voldoende info is over waar het over gaat. De afgelopen periode hebben we gemerkt dat reststromen fysiek kunnen tonen leidt tot betere resultaten.
  • Daarnaast schakelen we een versnelling hoger in de focus op verduurzaming en circulaire economie met een specifiek begeleidingstraject en klankbord zond dit onderwerp.
  • Ook hoe om te gaan met de regelgeving die op ons afkomt is een belangrijke uitdaging. Met onze partner The Ecological Entrepreneur hebben we op 2 mei een webinar rond CSRD gepland, maar de week erna start ook een programma rond CO²-analyse in je eigen onderneming.

Je merkt dat circulaire economie en duurzaamheid een sterke focus krijgt in onze werking. Het is meer dan een tijdelijk fenomeen. Het afgelopen jaar kregen we meer vragen dan ooit over elektrificatie van de vloot, duurzame energie, maar ook over reduceren van afvalstromen en wat een circulair businessmodel zou kunnen betekenen voor een onderneming.'

UNIZO provincie Antwerpen The Exploded View Beyond Building Kamp C Westerlo

UNIZO provincie Antwerpen The Exploded View Beyond Building Kamp C Westerlo

KampC

Deel dit artikel