"Het zomerakkoord van de federale regering bevat verschillene gunstige maatregelen voor zelfstandigen en KMO's." Dat zegt Sofi Van Ussel, directeur van UNIZO provincie Antwerpen in een eerste, voorlopige reactie.

"We gaan de gedetailleerde inhoud van het voorziene verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO's naar 20%, zoals al jaren gevraagd door UNIZO." UNIZO is wel benieuwd naar de 'compenserende' maatregelen die de regering hierbij in petto heeft, gezien ze de verlaging budgetneutraal wil houden.

Nog een belangrijke UNIZO-eis die in het zomerakkoord wordt gerealiseerd: de verlaging van de opzegtermijn naar één week, tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst.

"Dit komt de facto neer op de herinvoering van een beperkte proefperiode, iets waar UNIZO, samen met de andere werkgeversorganisaties al lang op aandrong. We zijn tevreden dat de regering hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen, nadat de vakbonden het initieel sociaal akkoord hierover opbliezen", aldus nog Sofi Van Ussel.

Ook de uitbreiding van het flexi-jobsysteem naar de detailhandel en de versoepelde nachtarbeidregeling voor wie aan e-commerce doet, kan op de goedkeuring van UNIZO rekenen. Evenals het schrappen van het verbod op interimwerk in bepaalde sectoren.

Daarnaast reageert UNIZO positief op het verkorten van de carensmaand voor zelfstandigen wanneer die arbeidsongeschikt zijn.

UNIZO staat wel een pak terughoudender tegenover de mogelijkheid om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen in bepaalde soorten 'vrijetijdswerk' en deeleconomie. Dit mag volgens UNIZO niet leiden tot nog meer oneerlijke concurrentie, ten aanzien van onze ondernemers. Zij moeten immers wél volop belastingen en sociale bijdragen op hun inkomen betalen. UNIZO reageert bovendien vol onbegrip op de invoering van mystery calls tegen discriminatie bij aanwerving. Dit ondanks eerder protest en het positieve actieplan tegen discriminatie van de werkgevers.

UNIZO gaat het akkoord nu verder kritisch analyseren.' (pp)