Het aantal startende ondernemers in Vlaanderen is dit jaar sterk teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers die het handelsinformatiebureau Graydon op vraag van Unizo doornam. De daling doet zich vooral voor in Limburg en in West-Vlaanderen. Unizo-topman Karel Van Eetvelt ziet verschillende verklaringen voor de daling, zo zei hij vanmorgen in "De ochtend" op Radio1.

Van januari tot eind juli werden in Vlaanderen 22.129 starters geteld, een daling van 9,3 procent. Opvallend daarbij is dat de grootste daling zich voordoet in Limburg en West-Vlaanderen. Antwerpen en Oost-Vlaanderen houden beter stand. Ook in Brussel en Wallonië is er een daling, maar die is minder scherp.

De daling is de tweede op rij. Ondernemersorganisatie Unizo ziet verschillende factoren. Een daarvan is de economische crisis. Mensen hebben angst om een zaak te starten. Maar er is ook de gestegen belastingdruk voor zelfstandigen, stelt Unizo-topman Van Eetvelt. "Het rendement is lager omdat de overheid meer afroomt." Hij pleit voor een lagere vennootschapsbelasting van 20 procent voor KMO's.

De scherpere daling in West-Vlaanderen heeft te maken met het historisch hogere aantal zelfstandigen in die provincie. "Hoe meer zelfstandigen, hoe meer een terugval zich aftekent. Daarbij komt nog dat West-Vlaanderen geen echte centrumstad heeft zoals Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Brugge is toeristisch interessant maar de crisis weegt er op het bestedingspatroon", aldus Van Eetvelt. In Limburg speelt mogelijk de sluiting van Ford Genk een rol.

Unizo pleit voor maatregelen die het ondernemersvertrouwen stimuleren. "Het is belangrijk dat de belastingdruk op investeringen daalt, bijvoorbeeld door een verdubbeling van de investeringsaftrek (15 procent voor eenmanszaken, nvdr). Dat is een gerichte maatregel die niet zoveel hoeft te kosten en die startende zelfstandigen zal vooruithelpen." Van Eetvelt verwijst tot slot ook naar de loonlasten. "Die moeten naar omlaag. Dat kan niet in een keer maar het is belangrijk dat de huidige regering erop inzet."

Overigens zijn er in Vlaanderen niet alleen minder starters, ook het aantal faillissement stond eind juli met 3.533 op een recordpeil.