Hieronder geven wij informatie over de stand van zaken van het vierde en vijfde leerjaar en een bijkomende besmetting in het tweede leerjaar (vestiging Strepestraat).

UPDATE vierde en vijfde leerjaar

Alle leerlingen van de betrokken klassen in het vierde en vijfde leerjaar zijn zaterdag getest. Ook de leerkrachten die mogelijk contact hebben gehad met deze kinderen zijn dit weekend uit voorzorg getest.

Uit de resultaten bleek dat nog één leerling positief testte op corona. Het gezin van deze leerling werd gecontacteerd en volgt de maatregelen.

Alle leerlingen met een negatief testresultaat blijven ook in quarantaine, maar hun gezinsleden mogen gaan werken en naar school gaan. De leerkrachten (allen negatief getest) blijven uit voorzorg ook in quarantaine. De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar, evenals hun leerkrachten, worden op dag 7 opnieuw getest.

Bijkomende besmetting in het tweede leerjaar

Ook in het tweede leerjaar is een besmetting vastgesteld. Het gaat hier om een gezinslid van de positief geteste leerling uit het vijfde leerjaar. Het gezin blijft in quarantaine volgens de voorgeschreven periodes.

Het volledige tweede leerjaar van de Strepestraat en de betrokken leerkrachten gaan dan ook 10 dagen in quarantaine. Zij worden zo snel mogelijk getest. De gezinsleden van deze kinderen gaan mee in quarantaine in afwachting van het resultaat van de eerste test.

Momenteel is er geen reden om te vermoeden dat er besmettingen zijn in andere klassen.

Heeft u of uw kind verkoudheidssymptomen, diarree, koorts, ongewone vermoeidheid of andere symptomen, contacteer direct uw huisarts!

Naschoolse opvang en activiteiten

Overige leerlingen van de school blijven naar school gaan en kunnen nog steeds gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang.

Alle jeugdactiviteiten blijven uit voorzorg opgeschort tot nader bericht. Dit betekent dat jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Hulshout al hun activiteiten niet fysiek mogen laten doorgaan. De omliggende gemeenten zijn verwittigd van dit burgemeestersbesluit.

De school en het lokaal bestuur volgen de situatie op de voet en nemen alle nodige maatregelen. Ouders van betrokken leerlingen worden rechtstreeks door de school op de hoogte gehouden.

Wij verzoeken al onze inwoners om extra voorzichtig om te gaan met sociale contacten.